Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Plik:Gminna biblioteka burkat1.jpg
Obecna siedziba biblioteki.
Biblioteka w listopadzie 1974 r.
Źródło: Archium WBP w Olsztynie.
Wystawa z okazji nowego roku szkolnego, wrzesień 1983 r.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie.

Biblioteka publiczna działająca od 1950 r.

Siedziba

Burkat 10, 13-200 Działdowo

Historia

Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej biblioteki pochodzi z 1949 r. Oficjalne otwarcie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Burkacie nastąpiło w styczniu 1950 r. Początkowo siedzibą biblioteki była część budynku dawnej szkoły. W 1953 r. placówkę przeniesiono do świetlicy wiejskiej. W tym okresie rozbudowano sieć placówek podległych (gromad). Od lat 60-tych instytucja wielokrotnie zmagała się z problemami lokalowymi. Przełom lat 1981 i 1982 przyniósł nawet groźbę likwidacji biblioteki, pomimo sprawnego funkcjonowania i zwiększającego się grona czytelników. Na początku 1992 r. biblioteka została powołana jako jednostka samorządowa Gminy Działdowo. W jej skład wchodziło 7 filii bibliotecznych: w Kisinach, Kurkach, Petrykozach, Ruszkowie, Turzy Wielkiej, Uzdowie i Księżym Dworze. Do 1994 r. istniało już 10 punktów bibliotecznych. W 2001 r. powołano filię w Gnojnie. Wówczas też biblioteka została przekształcona w Instytucję Kultury, obejmującą swym zasięgiem gminę Działdowo.

Dyrektorzy

Działalność

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie realizuje swoje zadania statutowe poprzez liczne działania promujące rozwój czytelnictwa, upowszechnianie wiedzy, w tym regionalnej oraz dbałość o zachowanie spuścizny kulturowej dla przyszłych pokoleń. Należą do nich m.in.:

  • organizowane od 1997 r. „Biesiady Poetyckie”, mające charakter spotkań poetów z całego kraju (m.in. Ciechanów, Mława, Wrocław, Warszawa, Iłowo, Kozłowo, Iława) z mieszkańcami gminy Działdowo.
  • spotkania autorskie z pisarzami, poetami, ciekawymi ludźmi
  • pamiętnikarskie opracowania poświęcone starym ginącym cmentarzom ewangelickim w gminie Działdowo, m.in.: Moje strony rodzinne dawniej i dziś, Kronika burłackiego bibliotekarza
  • zajęcia z czytelnikami: Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, zajęcia w okresie wakacji i ferii, we współpracy ze szkołami i przedszkolami - wycieczki do bibliotek oraz akcje głośnego czytania.
  • działalność wydawnicza, m.in. tom wierszy autorów biorących udział w spotkaniach poetyckich w latach 1997-2010, pt. ...świat marzeń, świat rzeczywistości…
  • współpracę z organizacjami: Związek Młodzieży Wiejskiej, Koło Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Bibliografia

  1. Wrombel, Karol: Wolontariat czytelniczy : 50 lat gminnej biblioteki / Karol Wrombel // „Gazeta Olsztyńska” (Wyd. Pojezierze). - 2001, nr 63, dod. „Gazeta Działdowska”, nr 11, s. 9.
  2. W.H.: Przeprowadzka biblioteki / W.H. // „Tygodnik Ciechanowski”. - 2002, nr 21, dod. „Tygodnik w Powiatach”, s. VII.
  3. Sobolewski, Robert: Uczta dla duszy i ciała : kolejna biesiada poetycka / Robert Sobolewski // „Gazeta Olsztyńska” (Wyd. Wtorek). - 2006, nr 62, dod. „Gazeta Działdowska”, nr 11, s. 4.
  4. ABC: I wiersze zbłądziły pod strzechy : kolejne poetyckie biesiadowanie / ABC // „Gazeta Olsztyńska” (Wyd. Warmia i Mazury). - 2007, nr 61, dod. „Gazeta Działdowska”, nr 11a, s. 6.

Zobacz też