Georg Dietrich

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
2004 r. (Offenburg)
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

(1922-2013) - przedsiębiorca, działacz charytatywny, doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Honorowy Obywatel Olsztyna

Biografia

Urodzony 09 lutego 1922 r. w Griesheim (Niemcy) w rodzinie rzemieślnika Georga (1890-1940), malarza i fotografa, oraz modystki Walburgi z domu Feiler - jako najstarsze dziecko. W 1940 r. został wcielony do Wehrmachtu i podczas służby wojskowej doszedł do stopnia sierżanta oraz otrzymał odznaczenia bojowe. W sierpniu 1945 r. założył własne przedsiębiorstwo przewozowe, które w trakcie kilkudziesięciu lat rozwinęło się pod jego przewodnictwem w ogromną firmę spedycyjną Georg Dietrich Internationale Spedition GmbH (siedziba w Offenburgu, mieście partnerskim Olsztyna). Ożenił się z Marią z domu Frey i do końca życia zostali aktywnymi i zaangażowanymi w sprawy Olsztyna filantropami. Georg zmarł 14 czerwca 2013 w Offenburgu, jego żona Maria trzy tygodnie później – 4 lipca 2013 roku (w wieku 89 lat).

Działalność humanitarna

Darczyńca związał się z Olsztynem w nieprzewidziany sposób. Na początku lat 80-tych do stolicy Warmii i Mazur przyjechali na zawody sportowe przedstawiciele Offenburga, na których głębokie wrażenie wzbudził zarówno lokalny ruch solidarnościowy, jak też ówczesne ubóstwo mieszkańców regionu. Na apel Offeburczyków w Niemczech o pomoc charytatywną dla Olsztyna jako jeden z pierwszych zareagował właśnie Dietrich. Przedsiębiorca w 1981 r., tuż przed wybuchem stanu wojennego w Polsce, wspomógł niemiecką akcję „Polenhilfe” (czyli projekt, w ramach którego Rada Miejska Offenburga przygotowała pomoc humanitarną dla Olsztyna). W sierpniu 1981 r. Dietrich osobiście zarządził i doglądał nieodpłatnego transportu z darami do Olsztyna, a w kolejnych miesiącach odbył jeszcze dalsze pięć takich przejazdów (rzeczy potem rozdzielał Caritas, aby trafiały również do innych miejscowości diecezji warmińskie). Dietrich, prowadząc tę działalność, znalazł się w Polsce w przededniu wprowadzenia stanu wojennego, opuszczając jej teren w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. W kolejnych latach kontynuacją tej działalności (której zresztą nie zarzucił) były organizowane przez Dietricha tzw. Mosty Świąteczne, czyli transporty żywności, leków i odzieży dla Polaków (łącznie 45 ciężarówek z darami, 380 ton żywności, 30 tys. paczek dla olsztyńskich rodzin, lekarstwa, aparaturę medyczną i wózki inwalidzkie oraz pomoce naukowe dla szkół społecznych). Dietrich organizował również pomoc humanitarną dla Rosji (głównie obwodu kaliningradzkiego).

Działalność fundatorska

Przedsiębiorca wspierał finansowo wiele przedsięwzięć w Olsztynie

Swoją pomocą objął również Dziecięcy Szpital Rehabilitacyjny w Ameryce k. Olsztyna, jak też zaczął aktywnie współpracować z Caritas Archidiecezji Warmińskiej. W 02.1992 r. Dietrich wraz z biskupem warmińskim Edmundem Piszczem oraz samorządami Offenburga i Olsztyna zainicjował powstanie Niemiecko-Polskiego Kręgu Przyjaciół.

  • Przyczynił się do powołania Katedry Filologii Germańskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, potem zaś pomógł pozyskać środki na rozwój katedry i jej biblioteki.
  • Zorganizował kursy polskich filologów w Niemczech oraz pobyt Niemców na Warmii i Mazurach, a także międzynarodową współpracę uczelnianą.
  • Doprowadził do uruchomienia na Wydziale Humanistycznym Neofilologicznego Centrum Multimedialnego (w 1997 r. instytucję nazwano jego imieniem).
  • W 1998 r. powołał do życia Fundację Georga i Marii Dietrichów, wyznaczając jej jako cel działanie na rzecz współpracy młodzieży polsko-niemieckiej. Dotowała ona również Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Liceum Katolickie.
  • W 2000 r. wszedł w skład Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wsparł też finansowo budowę nowej siedziby Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu. W 2005 r. Aula Wykładowa w Centrum Nauk Humanistycznych otrzymała imię Georga i Marii Dietrichów. Wówczas Dietrichowie przyjeżdżając do Polski na uroczystość jej otwarcia podarowali olsztyńskiej germanistyce cenne tłumaczenia literatury polskiej autorstwa Karla Dedecjusza na język niemiecki. Dobroczyńcy ustanowili też nagrodę 2,5 tys. euro dla autora najlepszej pracy końcowej na germanistyce.

Odznaczenia

Za swoją działalność dobroczynną Dietrich otrzymał wiele wyróżnień tak polskich jak i niemieckich (m.in. odznaczeń państwowych)

Bibliografia

  1. Hortmann, Wilhelm: Z miłości do człowieka : życie i działalność Georga Dietricha z Offenburga / Wilhelm Hortmann. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005.
  2. Wojciechowski, Marcin: Pomagają Olsztynowi bez umiaru... / Marcin Wojciechowski. – „Gazeta Wyborcza” on-line z 2005-09-30 (dostęp 04.2010) http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,68586,2945756.html

Zobacz

  1. Zmarł Georg Dietrich, wieloletni dobroczyńca Olsztyna - portal Gazeta.pl [1]
  2. Nie żyje Maria Dietrich - informacja podana w Radiu Olsztyn [2]