Franciszek Godek

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze strony internetowej
Kurka Mazurskiego
(1931- ) – poeta ludowy

Biografia

Urodził się 9 października 1931 roku w Stępinie, woj. podkarpackie. Ukończył szkołę rachunkowości rolnej. Nakaz pracy skierował go do powiatu ostrołęckiego. Pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Susku. W 1957 roku zamieszkał w Kolonii koło Szczytna, gdzie znalazł pracę w miejscowym tartaku, początkowo jako ekonomista i księgowy, następnie jako mistrz wydziału produkcyjnego. Obecnie na emeryturze. Uprawia ogródek, czyta, rozwiązuje krzyżówki.

Działalność

Od 1981 roku członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych, w 1983 był jednym z współzałożycieli oddziału Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Ostródzie, był członkiem olsztyńskiego Klubu Satyryka. Od 2001 roku jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich z siedzibą w Ostródzie.

Twórczość

Od młodych lat pisze wiersze, teksty piosenek, fraszki. Swoje utwory w 1981 roku wysłał do oceny Zbigniewowi Nienackiemu, który skierował go do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Utwory publikował w prasie lokalnej i krajowej „Gazecie Olsztyńskiej”, „Dzienniku Pojezierza”, „Kurku Mazurskim”, Gazecie Ostródzkiej”, „Twórczości Ludowej”, czasopismach niemieckich. Prezentowane były w radio i Internecie. Publikował w almanachach i antologiach, m. in.:

Jego wiersz Dla ciebie Matko znalazł się w antologii poezji religijnej wydanej w pięciu egzemplarzach i podarowanej Janowi Pawłowi II z okazji wizyty w kraju. Tematyka twórczości Franciszka Godka jest różnorodna, dotyczy związków międzyludzkich, przyrody, wsi, krajobrazów mazurskich, tematyki religijnej. „(…) Franciszek Godek jest poetą ludowym i twórcą naszego regionu, dla którego natchnieniem jest zarówno przyroda w jej bogatych formach, jak i zagadnienia społeczne (…) jest uważnym obserwatorem ludzkich spraw. Franciszek Godek ma w sobie coś z mędrca – prześmiewcy, który swoją mądrość odnosi do realiów życiowych”[1]. Opublikował tomiki:

  • Tam gdzie Puszczy Piskiej skraj (Olsztyn, b.r. 1999)
  • Stąd i stamtąd (Ostróda, 2003)
  • Cienie i blaski życia (2009)
  • Uśmiechnij się. Humor i satyra (2011)
  • Nad cichą Szkwą (2011)

Nagrody i odznaczenia

Brał udział w wielu konkursach, zdobył wiele nagród i wyróżnień, m.in.: 1988 – odznaka Zasłużony Działacz Kultury 2001 – dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury i literatury narodowej.

Bibliografia

  1. Godek, Franciszek: Tworzę z potrzeby ducha : rozmowa z poetą Franciszkiem Godkiem ; rozm. Ewelina Kurczuk. – Il. // Extra Mazury. – 2006, nr 8, s. 4 http://www.extra-media.pl [dostęp 10.07.2010]
  2. (jbd): Przygoda z poezją / (jbd). – Il. // Kurek Mazurski www.kurekmazurski.pl [dostęp 10.07.2010]
  3. Otwarte okno : antologia poetów i pisarzy Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich w Ostródzie . - Ostróda: Stowarzyszenie Autorów Polskich, 2008. – S. 57.
  4. Strychalski, Rafał: Franciszek Godek / Rafał Strychalski. – (Witryna poetycka) // „Gazeta Olsztyńska” (Wyd. Pojezierze). – 2004, nr 165, dod. „Gazeta Ostródzka”, nr 29, s. 8.

Przypisy

  1. Strychalski, Rafał, „Gazeta Olsztyńska” (Wyd. Pojezierze), 2004, nr 165, dod. „Gazeta Ostródzka”, nr 29, s. 8.