Festiwal Polskiej Twórczości Telewizyjnej

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Znak graficzny festiwalu projektu Bartłomieja Kuźnickiego
Źródło: Zbiory dżs WBP

Festiwal filmowy i telewizyjny, odbywał się w latach 1977-1980 w Olsztynie.

Informacje ogólne

Inicjatorem festiwalu był Maciej Szczepański. Organizatorem była Telewizja Polska i Urząd Wojewódzki. Wydarzenie miało na celu podnoszenie poziomu ideowo-artystycznego twórczości telewizyjnej, jej ocenę, a także umożliwienie konfrontacji twórców i krytyków. Festiwal miał formułę konkursu, któremu towarzyszyły dodatkowe imprezy: ogólnopolskie forum filmowe z udziałem czołowych krytyków i twórców, Olsztyńskie Spotkania Radiowo-Telewizyjne, występy artystyczne i koncerty, spotkania z twórcami, integracyjne imprezy środowiska filmowego i artystycznego.
Festiwal był zorganizowany z wyjątkowym rozmachem i reprezentował wysoki poziom artystyczny. Prezentowano na nim dzieła największych polskich twórców filmowych i telewizyjnych, których oceniało równie znakomite jury. Do konkursu dopuszczono filmy i widowiska artystyczne, seriale TV, pojedyncze filmy TV, filmy oraz widowiska muzyczne, baletowe i rozrywkowe. Przyznawano następujące nagrody: „Złotego szczupaka”, Grand Prix, Nagrodę specjalną jury za scenariusz, Nagrodę specjalną „Gazety Olsztyńskiej” za wartości społeczne i publicystyczne oraz nagrody za scenariusz filmu lub widowiska, za zdjęcia, scenografię, muzykę, rolę kobiecą i męską.

Edycje

Odbyły się cztery edycje imprezy:

Bibliografia

  1. Barański, Marek: Olsztyn królestwem małego ekranu / Marek Barański. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 2010, nr 83, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 1108, s. 4.
  2. (bd): Mamy festiwal / (bd) // „Warmia i Mazury”. – 1977, nr 1, s. 10.