Festiwal Piosenki Niemieckiej w Ostródzie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Konkurs piosenkarski dla amatorskich wykonawców, organizowany od 2007 r.

Organizator

W organizacji poszczególnych edycji zaangażowane były również inne instytucje i stowarzyszenia.

Cele

  • upowszechnianie języka niemieckiego
  • popularyzacja kultury niemieckiej
  • nauka tolerancji dla odmienności

Historia

Festiwal zorganizowano z inicjatywy Magdy Czajkowskiej, animatorki kultury, instruktorki w ostródzkiej Agencji Upowszechniania Kultury i członkini zarządu ostródzkiego stowarzyszenia „Jodły”.
Pierwsze dwie edycje festiwalu miały zasięg powiatowy, kolejne wojewódzki i ponadwojewódzki – w konkursie dwa razy uczestniczyli wykonawcy z Kwidzyna. Od trzeciej edycji w festiwalu brały udział również dorośli reprezentanci mniejszości niemieckiej.
Początkowo przyznawano dwie nagrody – dla szkół podstawowych i gimnazjów – w kolejnych edycjach wyróżniano już oddzielnie solistów i zespoły oraz stworzono dodatkową kategorię dla dorosłych uczestników.
W festiwalu biorą udział głównie członkowie mniejszości niemieckiej. Od trzeciej edycji stałym uczestnikiem jest Szkoła Podstawowa w Węgoju, prowadząca naukę niemieckiego jako języka ojczystego.

Edycje

Bibliografia

  1. Kryszałowicz, Lech: W Opolu po polsku – w Ostródzie po niemiecku = In Oppeln auf Polnisch, in Osterode auf Deutsch / Lech Kryszałowicz // „Mitteilungsblatt”. – 2007, nr 6, s. 3-4.
  2. Kryszałowicz, Lech: Łatwiej śpiewać niż mówić = Singen ist einfacher als Sprechen / Lech Kryszałowicz. – Il. // „Mitteilungsblatt”. – 2008, nr 6, s. 4-5, 20.
  3. Kryszałowicz, Lech: Kocham śpiewanie i język niemiecki = Ich liebe singen und die deutsche Sprache / Lech Kryszałowicz. – Il. // „Mitteilungsblatt”. – 2009, nr 6, s. 1-4.
  4. Kryszałowicz, Lech: Songi zdobyły zamek = Lieder erobern die Burg / Lech Kryszałowicz. – Il. // „Mitteilungsblatt”. – 2010, nr 6, s. 2, 4-5.

Zobacz też