Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: [1]
Wydarzenie kulturalne organizowane od 1995 r. w Mrągowie.

Historia

Pomysłodawcą organizacji Festiwali Kultury Kresowej w Mrągowie był Ryszard Soroko, prezes oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Wileńskiej w Mrągowie. Z pomocą władz samorządowych Mrągowa, burmistrza Otolii Siemieniec oraz dzięki poparciu idei festiwalu przez Program 2 Telewizji Polskiej zamierzenie zostało zrealizowane. Nawiązano współpracę ze środowiskami Polaków na terenie Białorusi, Litwy i Ukrainy. Do udziału w Festiwalu zaproszono solistów, kapele, zespoły pieśni i tańca, chóry. Początkowo na Festiwalu występowali muzycy, z czasem ich występy wzbogacono prezentacją kultury kresowej. Odbywają się spotkania literatów, malarzy, twórców rękodzieła ludowego, kiermasze, degustacje kuchni kresowej. Organizatorzy starają się urozmaicać formułę Festiwalu. Gale festiwalowe odbywają się w amfiteatrze nad jeziorem Czos. W Mrągowie zorganizowano sceny na głównych placach miasta, gdzie odbywają się prezentacje i dodatkowe występy artystów. Kiermasze, spotkania oraz tradycyjny już korowód zaproszonych gości sprawia, że miasto co roku w czasie Festiwalu żyje kulturą kresową. Organizatorzy dbają o urozmaicenie programu oraz różnorodność zespołów uczestniczących w Festiwalu. Powtórne występy tych samych zespołów odbywają się na życzenie widzów. Uczestnicy Festiwalu wyłaniani są drogą eliminacji środowiskowych prowadzonych przez Związki Polaków w poszczególnych krajach. Koszt pobytu uczestników w Polsce, przejazd od granicy Polski do Mrągowa i z Mrągowa do granicy pokrywa organizator. Przyznawane są skromne honoraria i nagrody, raczej symboliczne. Organizatorzy dbają, aby każdy zespół był zauważony i nagrodzony na Festiwalu. Transmisje telewizyjne (Program 2 Telewizji Polskiej, Telewizja Polonia) spopularyzowały imprezę w Polsce oraz na świecie. Festiwal znajduje uznanie widzów, transmisje telewizyjne cieszą się dużą oglądalnością.

Cele

  • pielęgnowanie polskich tradycji kulturalnych
  • popularyzacja dorobku w Macierzy
  • pomoc zespołom i organizacjom Polaków na Kresach w pielęgnowaniu i kontynuowaniu kultury i tradycji polskiej
  • organizacja spotkań twórców i animatorów kultury będących miejscem wymiany doświadczeń.

Edycje

Źródło: [2]
Źródło: [3]

Dotychczasowe edycje Festiwalu:

Organizatorzy

Bibliografia

  1. Jackiewicz, Witold Kajetan: Tańcz Kresowiaku, tańcz… : Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo / [oprac. Witold Kajetan Jackiewicz]. – Olsztyn : Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury”, [2000].

Zobacz też