Festiwal Kolęd i Pastorałek w Kętrzynie - 2008

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: [1]

Trzecia edycja Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kętrzynie, zorganizowana 2 lutego 2008 roku.


Organizator

Cele

  • Zainteresowanie młodzieży polską kolędą , pastorałką
  • Promowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
  • Prezentowanie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży
  • Doskonalenie poziomu wykonawczego zespołów i solistów

Opis

Festiwal został zorganizowany 2 lutego 2008 r. w kinie „Gwiazda” w Kętrzynie. Wykonawcy oceniani byli w poszczególnych grupach wiekowych w kategoriach: soliści oraz zespoły. Występy oceniała komisja artystyczna powołana przez organizatora, która oceniała:

  • Dobór repertuaru
  • Walory wokalne
  • Ogólny efekt sceniczny

Laureaci

Klasy I-III

Klasy IV-VI

Zespoły

Soliści

Kategoria gimnazja

Kategoria szkoły średnie

Zespoły

Soliści

Kategoria dorośli

Zespoły

Soliści