Festiwal Filozofii - 2010

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fest1.jpg

Trzecia edycja ogólnopolskiej, kilkumodułowej imprezy tematycznej o charakterze popularnonaukowym, pn. Festiwal Filozofii, zorganizowana w dniach 6-11 września 2010 r. w Centrum Nauk Humanistycznych (Kortowo) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Temat

 • Deleuze, Derrida, Foucault

Organizatorzy

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

Opis

Moduł główny opisywanej imprezy stanowiła konferencja z udziałem pracowników naukowych z całej Polski – w tym z województwa warmińsko-mazurskiego oraz z zagranicy. Z konferencją związane były imprezy towarzyszące o charakterze artystycznym.

Przebieg

 • otwarcie konferencji (udział: prof. Aleksander Kiklewicz, prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. dr hab. Bogdan Banasiak).
 • Wykłady profesorskie:
  • prof. Jérôme Heurtaux (Université Paris-Dauphine) pt. Penser l’action publiqe avec Foucault (tłum.: mgr Kajetan M. Jaksender – Uniwersytet Jagielloński)
  • prof. Jadwiga Mizińska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) pt. Bezduszny uniwersytet
  • prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) pt. Uniwersytet bezduszny
  • prof. Agata Bielik-Robson (Polska Akademia Nauk) pt. Derrida. Życie i śmierć w dekonstrukcji
  • prof. Włodzimierz Lorenc (Uniwersytet Warszawski) pt. Foucault, Derrida i Deleuze jako reprezentanci filozofii skończoności
 • Wykłady warsztatowe:
  • mgr Kajetan M. Jaksender (Uniwersytet Jagielloński, Université Paris VII Denis Diderot) pt. Wahadło. Esej o myśli Michela Foucault
  • prof. Bogdan Banasiak (Uniwersytet Łódzki) pt. Gilles Deleuze - dzieło-życie
  • prof. Bogdan Banasiak (Uniwersytet Łódzki) pt. Hommage à Jacques Derrida
 • Wykłady dodatkowe:
  • prof. Bogdan Banasiak (Uniwersytet Łódzki) pt. Cóż po filozofii? (otwarcie dyskusji: prof. Paweł Pieniążek - Uniwersytet Łódzki)
  • prof. Aleksandra Pawliszyn (Uniwersytet Gdański) pt. Przybliżanie się tego, co mroczne, ku temu, co widoczne. Fenomenologiczny kontekst tego, co nieoczekiwane
 • Wykłady panelowe:
  • mgr Paweł Murzicz (Uniwersytet Wrocławski) pt. Pojęcie episteme we wczesnych pismach Michela Foucaulta i jej aktualność
  • dr Paweł Bytniewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) pt. Michel Foucault – literatura jako antystrofa epistemologii
  • dr Maja Chmura (Uniwersytet Warszawski) pt. Być efebem. Splot etyki i erotyki w późnej myśli Foucaulta
  • dr Mariola Kuszyk-Bytniewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) pt. Foucault o kształtowaniu tożsamości jako o technikach siebie
  • mgr Anna Markiewicz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) pt. Wspólnotowa bezsilność a teleologia podmiotu moralnego Michela Foucaulta
  • prof. Viktor Savelyev, dr Svitlana Povtoreva (Lwów) pt. Interrelation French & Russian artistic literatures in poststructural discourse (tłum.: dr Iwona Borys (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  • Mikołaj Ratajczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza) pt. Gouvernementalité jako pojęcie i kategoria historyczna
  • Daniel Brzeszcz (Uniwersytet Warszawski) pt. Panoptykon Foucaulta. Pomiędzy maison de sureté a maison de certitude
  • mgr Michał Podniesiński (Uniwersytet Jagielloński) pt. Genealogia – pomiędzy historią a etyką
  • mgr Wojciech Włoch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) pt. Władza suwerenna w świetle „Nadzorować i karać” Foucaulta
  • dr Rafał Michalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) pt. Teoria władzy – władza teorii. Czy możliwa jest jeszcze krytyczna teoria społeczeństwa
  • mgr Andrzej Poterała (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) pt. „Z troską o siebie" - koncepcja etyki w schyłkowej fazie filozofii M. Foucaulta
  • dr Agata Janaszczyk (Główny Urząd Miar) pt. Michel Foucault o proweniencji i fenomenologii dyskursu medycznego
  • dr Andrzej Kapusta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) pt. Rozum i szaleństwo. Michela Foucaulta krytyka psychiatrii
  • dr Małgorzata Jakubowska (Uniwersytet Łódzki) pt. Filozofia kina G. Deleuze’a – w poszukiwaniu kryształów czasu
  • Katarzyna Wejman (Uniwersytet Adama Mickiewicza) pt. Deleuze – Powtórzenie – Kino
  • mgr Emmanuel Lajus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) pt. Osobliwość wydarzenia i Aion
  • dr Monika Kardaczyńska (Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach) pt. Władza-wiedza w dyskursie edukacyjnym
  • mgr Rafał Ilnicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza) pt. Pamiętać w społeczeństwie kontroli
  • mgr Jacek Schodowski (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk - Szkoła Nauk Społecznych) pt. Psycho czy schizoanaliza. Próba syntezy
  • mgr Bartłomiej Błesznowski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego) pt. Ku potencjalności – prawda i aktualność w myśli Foucaulta i Deleuze’a
  • dr Andrzej Kucner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) pt. Nietzsche i Deleuze. Interpretacja – inspiracja – transformacja
  • mgr Anna Milczanowska (Uniwersytet Wrocławski) pt. Dekonstrukcja jako sposób tworzenia w poezji Stanisława Drożdża
  • Marek Jędrasik (Olsztyn) pt. Antyesencjalizm filozofii Derridy w świetle buddyjskiej teorii apohavady
  • dr Jacek Sieradzan (Uniwersytet w Białymstoku) pt. Chora Derridy jako zachodnia próba opisu rzeczywistości pozapojęciowej
  • Piotr Sadzik (Uniwersytet Warszawski) pt. Dekonstrukcja jako pasja nie-wiedzy i otwarcie na nieprzewidywalne na podstawie analizy konceptu tego-co-przychodzi
  • mgr Błażej Baszczak (Uniwersytet Zielonogórski) pt. Szaleństwo decyzji w obliczu niemożliwego: (post)egzystencjalny wymiar dekonstrukcji Jacquesa Derridy
  • dr Xymena Synak-Pskit (Uniwersytet Gdański) pt. Derrida i Deleuze – słowo o fragmencie
  • dr Barbara Markowska (Collegium Civitas w Warszawie) pt. Ciało Hegla – pismo Derridy
  • Marek Parulski (Olsztyn) pt. Od dekonstrukcji do płynnej władzy
  • mgr Piotr Juskowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza) pt. Wspólnotowość bez wspólnoty. Jacques Derrida i dekonstrukcja zbiorowości
  • Łukasz Krajewski (Uniwersytet Warszawski) pt. Wewnętrzność, czyli ruch w stronę podmiotu. Pismo a potencjał etyczno-estetyczny
  • dr Urszula Zbrzeźniak (Uniwersytet Warszawski) pt. Michel Foucault i tradycja cynicka
  • mgr Agnieszka Ziętek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) pt. „Forget Foucault”, czyli koncepcja władzy Michela Foucaulta i Jeana Baudrillarda
  • Mateusz Burzyk (Uniwersytet Jagielloński) pt. Przemyśleć prawo. Foucault, Derrida, Agamben
  • mgr Filip Maj (UMFCh) pt. O rozumieniu reguł „dezintegracji” i „dekonstrukcji” (Kazimierz Dąbrowski i Michel Foucault)
  • dr Mateusz Falkowski pt. O tym, jak bezmyślne ciało bez organów dziurawi teksty, eksponując przy tym podłoże
  • mgr Agata Czarnacka (Uniwersytet Warszawski) pt. Projekt społecznej filozofii architektury – możliwe inspiracje poststrukturalistyczne (Deleuze, Derrida, Foucault)
  • dr Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki) pt. Dystans w relacji. Jacques Derrida i Jean-Luc Nancy
  • ks. dr Zdzisław Kunicki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) pt. Jacques Derrida - Żyd, Grek, Egipcjanin?
  • dr Jacek Dobrowolski (Uniwersytet Warszawski) pt. Foucault z Nietzschego
 • Imprezy towarzyszące:
  • program pt. Mroczne ku temu, co widoczne w wykonaniu zespołu rapowo-hiphopowego Niczym kru z Gdańska, działającego przy Gdańskim Ośrodku Badań Hermeneutycznych Uniwersytetu Gdańskiego
  • koncert klasyki pieśni greckiej w wykonaniu Iliasa Wrazasa
  • towarzyski mecz piłki nożnej
  • zorganizowane wycieczki po Olsztynie i Kortowie.