Feste Boyen

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Regionalny periodyk Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku, o charakterze popularnonaukowym i edukacyjnym, wydawany od 2002 r. w Giżycku

Redakcja

Adres

ul. Turystyczna 1 11-500 Giżycko

Informacje ogólne

Pierwszy numer „Feste Boyen” został wydany w 2002 r. przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Olsztynie. Periodyk ukazuje się w cyklu rocznym oraz półrocznym. Do 2009 r. ukazało się 12 zeszytów rocznika. ISSN .
Prekursorem czasopisma był ukazujący się w l. 1988-1989 „Olsztyński Biuletyn Konserwatorski”, który w 1990 r. przestał się ukazywać. Pod koniec l. 90-tych XX w., w związku z przemianami ustrojowymi, zrodziła się lokalna potrzeba powstania czasopisma nie tyle o tematyce ściśle związanej z konserwacją zabytków, co z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz edukacją w tym zakresie, z przeznaczeniem dla środowisk lokalnych. Wydawnictwo (o nakładzie 1000 egz.) jest rozprowadzane nieodpłatnie – do lokalnych jednostek samorządowych, jako egzemplarz obowiązkowy do bibliotek w regionie i w kraju, urzędów konserwatorskich, niektórych muzeów i uniwersytetów. Wydawnictwo przekazywane jest również do kilku ośrodków na terenie Niemiec, Szwecji, Danii, Rosji i Litwy.

Cele programowe czasopisma

  • ochrona i popularyzacja giżyckiej Twierdzy Boyen
  • popularyzacja ochroną i konserwacją regionalnych dóbr kultury
  • popularyzacja historii Mazur oraz Prus

Problematyka pisma

  • szeroko pojęta problematyka dziedzictwa kulturowego
  • dawne i współczesne badania historyczne
  • ochrona dóbr kultury oraz popularyzacja takich działań
  • dokumentacja zabytków.

Motywem centralnym publikacji w periodyku była Twierdza Boyen – jej dzieje oraz współczesność. Czasopismo poruszało również kwestie ponadlokalne: zabytki fortyfikacyjne z innych miejscowości regionu oraz ogólnie Mazury i historyczne Prusy Wschodnie. Każdy z numerów przedstawia sprawozdawczość Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku, materiały pokonferencyjne oraz poseminaryjne.

Bibliografia

  1. „Feste Boyen” / red. RM // „Borussia”. – (2004), dod., s. XII-XVI.