Feliks Murawa

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1906- 1990) - dziennikarz, poeta

Biografia

Urodził się 12 listopada 1906 roku w Łodzi. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w 1926 roku w Wągrowcu. W 1930 r. zamieszkał w Warszawie. Pracował w dzienniku „Polska Zbrojna”. Studiował w Wyższej Szkole Dziennikarskiej. Należał do organizacji Dziennikarze RP. W czasie II wojny światowej walczył w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Jednocześnie pracował w prasie konspiracyjnej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim (pseud. Smaga). Dowodził 2. plutonem 104. kompanii odwodowej na Starym Mieście, walczył w Śródmieściu. Ciężko ranny. Po Powstaniu trafił do obozu pracy w Turyngii. W 1945 roku zamieszkał w Olsztynie. Pracował w Wydziale Osiedleńczym Urzędu Pełnomocnika Rządu na Okręg Mazurski. Był współzałożycielem Spółdzielni Wydawniczej „Zagon”. Następnie był redaktorem czasopisma „Głos Ziemi”, organu Stronnictwa Ludowego Okręg Mazurski (maj-grudzień 1945 r.) oraz pracował w redakcji „Wiadomości Mazurskich”. W 1949 roku ukończył studia stomatologiczne w Łodzi i podjął pracę jako dentysta. Zmarł 13 stycznia 1990 roku.

Działalność

Murawa był działaczem Stronnictwa Ludowego, założycielem i członkiem zarządu wojewódzkiego ZMW-Wici oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze".

Twórczość

Debiutował w 1930 roku wierszem Przysięga w czasopiśmie „Żołnierz Polski”. Swoje utwory wiersze oraz reportaże i artykuły publicystyczne drukował w „Polsce Zbrojnej”. Jego poezje znalazły się w antologii Zygmunta Andrzejowskiego Wojenna pieśń polska (Warszawa 1939). W czasie II wojny światowej pisał do prasy konspiracyjnej. W Olsztynie publikował w „Głosie Ziemi” i „Wiadomościach Mazurskich”. Poezje F. Murawy wyrażały radość z odzyskanej wolności, optymizm i wiarę w lepsze, nadchodzące czasy.

Nagrody i odznaczenia

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Krzyż Walecznych
  • Krzyż Virtuti Militari V klasy
  • Krzyż Powstańczy
  • Zasłużony dla Warmii i Mazur
  • Medal Rodła

Bibliografia

  1. Chłosta, Jan: Ludzie Olsztyna / Jan Chłosta. – Olsztyn : Urząd Miasta, 2003. – S. 78.
  2. Chłosta-Zielonka, Joanna: Twórczość literacka w latach 1945-1948 / Joanna Chłosta-Zielonka // W : Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. – S. 320-324.
  3. Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 : praca zbiorowa / pod red. Jana Chłosty. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, 1991. – Bibliogr. – S. 55-56.