Działdowska Kuźnia Słowa

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Spotkanie DKS w dn. 31 maja 2012 r.jpg

Działdowskie stowarzyszenie działające od 2011 r.

Siedziba

Miejski Dom Kultury w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 13, 13 – 200 Działdowo Numer KRS: 0000514174


Historia

Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa zgłosiło swoją działalność 30 kwietnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Działdowie, ale nieformalnie istnieje od listopada 2011 r. Od 29 maja, a formalnie od 8 sierpnia 2014 r. pracami zarejestrowanego w KRS stowarzyszenia kieruje zarząd, w skład którego wchodzą: Renata Buczyńska (Samoraj) - prezes, Benedykt Zygfryd Perzyński - sekretarz i Halina Wylot - skarbnik.

Cele

Celem Działdowskiej Kuźni Słowa jest:

 • promocja regionalnych przedsięwzięć twórczych oraz prowadzenie działalności integrującej środowisko artystyczne,
 • wspieranie działań na rzecz powołania regionalnego centrum artystycznego,
 • inspirowanie i pomoc w realizacji artystycznych projektów i inicjatyw kulturalnych,
 • udzielanie pomocy i wspieranie artystów w ich indywidualnych i zbiorowych prezentacjach i wystąpieniach,
 • organizacja i prowadzenie warsztatów, festiwali i konkursów artystycznych,
 • edukacja kulturalna,
 • wspieranie lokalnych oraz współpraca z różnymi ośrodkami kultury,
 • wspieranie działań władz samorządowych na rzecz zachowania i utrwalania tradycji kulturowej regionu,
 • archiwizowanie osiągnięć twórczych artystów związanych ze Stowarzyszeniem w elektronicznej bazie danych.

Działalność

Członkiem Działdowskiej Kuźni Słowa może zostać każdy po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i uzyskaniu akceptacji zarządu. Spotkania stowarzyszenia, na których m.in. dokonywana jest prezentacja twórczości własnej członków, odbywają się cyklicznie, w ostatni czwartek każdego miesiąca. Do tej pory stowarzyszenie zorganizowało i współorganizowało szereg wydarzeń kulturalnych i artystycznych, m. in. dwie edycje Powiatowych Wieczorów z Poezją (12 spotkań w latach 2013 - 2014) oraz cykl "Poezja ma głos!" (5 spotkań w latach 2012 - 2014), współpracując z władzami powiatu działdowskiego i Działdowa oraz instytucjami: Miejskim Domem Kultury w Działdowie, Miejską Biblioteką Publiczną w Działdowie i Leśniczówką Pranie.

Bibliografia:

 • Bernard Żóralski, Ruszyła Działdowska Kuźnia Słowa. [1]
 • M.O., Działdowska Kuźnia Słowa staje się stowarzyszeniem. [2]
 • Renata Buczyńska, Działdowska Kuźnia Słowa wykuwa swoją tożsamość [3]
 • Benedykt Perzyński, Wybrano przewodniczącą Działdowskiej Kuźni Słowa! [4]
 • DKS, Co nowego w „Działdowskiej Kuźni Słowa?” [5]
 • Renata Buczyńska, Działdowska Kuźnia Słowa pisze swój kolejny rozdział [6]
 • Benedykt Perzyński, Poetycka wizytówka powiatu działdowskiego [7]

Źródło

Opracowanie Benedykta Zygfryda Perzyńskiego