Dni Kultury Francuskiej

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Interdyscyplinarna impreza kulturalna prezentująca i popularyzująca kulturę i historię Francji i Frankofonii, organizowana od 1997 r.

Organizator

Opis

Impreza ma charakter interdyscyplinarny – organizowane są wystawy, koncerty, warsztaty taneczne i muzyczne, pokazy filmów, prelekcje oraz spotkania literackie i wieczory autorskie. Podczas imprez zorganizowanych w ramach Dni Frankofonii i Kultury francuskiej prezentowana jest nie tylko twórczość artystów francuskich, ale również twórczość artystów polskich, głównie regionalnych, zainspirowaną Francją i jej kulturą.

Edycje