Dni Książki Dziecięcej i Młodzieżowej ‘67

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pięciodniowe wielomodułowe obchody propagujące czytelnictwo, zorganizowane w dniach 25-30 września 1967 r. w miastach i wsiach ówczesnego województwa olsztyńskiego.

Organizator

Cele

Celem Dni było wyeksponowanie znaczenia książek w całokształcie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, popularyzacja najcenniejszych książek oraz zacieśnienie współpracy bibliotek ze szkołami, organizacjami młodzieżowymi i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

Przebieg

Inicjatywa opisywanych wojewódzkich obchodów literatury powstała w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Akcję rozpropagowano i podjęto w bibliotekach całego ówczesnego województwa olsztyńskiego. Dni zorganizowano z myślą o bibliotekach miejskich, samorzutnie jednak włączyły się do nich również biblioteki gromadzkie szeregu powiatów.
Podczas Dni zorganizowano 122 wystawy książek, 28 spotkań autorskich (m.in. z Bohdanem Arctem, Marianem Bielickim, Marią Kann, Hanną Ożogowską, Romanem Pisarskim i Igorem Sikiryckim), 110 lekcji bibliotecznych i wycieczek do bibliotek, 17 wieczorów literackich oraz przeglądów książek. W większości miast powiatowych odbyły się również tzw. narady środowiskowe z udziałem bibliotekarzy, nauczycieli, przedstawicieli władz, organizacji młodzieżowych oraz osób zainteresowanych problemami czytelnictwa i wychowywania dzieci. Na naradach tych omawiano stan czytelnictwa, problemy współpracy środowiskowej oraz potrzeby bibliotek.

Bibliografia

  1. Kronika wydarzeń z życia bibliotek 1966-1970 //W: Biblioteki publiczne na Warmii i Mazurach – przeszłość i teraźniejszość : 30 lat bibliotek na Warmii i Mazurach / komitet redakcyjny. – Olsztyn: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, 1976. – S. 102.