Dni Bretanii

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Interdyscyplinarna impreza kulturalna prezentująca i popularyzująca kulturę Bretanii, organizowana od 1996 r.

Organizator

W organizacji poszczególnych edycji imprezy brały udział również inne podmioty.

Cele

  • prezentacja kultury Bretanii
  • współpraca kulturalna i artystyczna Bretanii, Warmii i Mazur oraz prezentacja jej efektów

Opis ogólny

Impreza ma charakter interdyscyplinarny – organizowane są wystawy, koncerty, warsztaty taneczne i muzyczne, pokazy filmów, prelekcje oraz spotkania literackie i wieczory autorskie. Dni Bretanii to również prezentacja i popularyzacja szeroko rozumianej kultury celtyckiej – stąd obecność artystów szkockich i irlandzkich. Podczas imprez zorganizowanych w ramach Dni Bretanii prezentowana jest nie tylko twórczość artystów bretońskich, ale również twórczość artystów polskich, głównie regionalnych, zainspirowaną Bretanią i jej kulturą. Dni Bretanii składają się zwykle z trzech bloków tematycznych: sztuki plastyczne, muzyka i taniec oraz literatura, program bywał jednak rozszerzany o pokazy filmów, wykłady i prelekcje na różne tematy związane z Bretanią i kulturą bretońską.

Bretania

To historyczno-geograficzna kraina leżąca w południowo-zachodniej Francji. Zamieszkuje ją ludność pochodzenia celtyckiego (bretońskiego), która spokrewniona jest z Walijczykami, Irlandczykami i Szkotami.

Edycje