Celina Grabowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Jeden z katalogów opracowany wspólnie z Magdaleną Strzyżewską
(1962-2005) - z domu Kowalewska – historyk, muzealnik, nauczycielka

Biografia

Urodziła się 11 listopada 1962 roku w Bronowie, k. Łomży. W latach 1981-1985 studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Ukończyła historię na Wydziale Humanistycznym. Ukończyła też studia podyplomowe, muzealnictwo w Instytucie Etnologii i Antropologii Kultury, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003-2004). Od września 1985 rozpoczęła pracę w Dziale Historii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na stanowisku stażysty (1985), następnie asystenta (1985), starszego asystenta (1988), adiunkta (1990), kustosza (1993), starszego kustosza (2004). W latach 1987-1991 dodatkowo uczyła historii w szkołach podstawowych nr 13 i 27 w Olsztynie. Zmarła 21 października 2005 roku w Olsztynie.

Działalność

Specjalizowała się w historii Olsztyna i okolic, ruchu polskim oraz historii szkolnictwa polskiego w przedwojennych Prusach Wschodnich, opiekowała się dokumentami i pamiątkami historycznymi z okresu międzywojennego. Zajmowała się opracowywaniem kwerend tematycznych, inwentaryzacją, tworzeniem rzeczowych katalogów zbiorów, opiniowała oferty zakupów, przygotowywała wystawy muzealne. Bardzo lubiła pracować z młodzieżą. Prowadziła lekcje i warsztaty muzealne:

 • Plebiscyt 1920 r. na Warmii i Mazurach
 • Muzeum skarbnicą źródeł historycznych
 • Maria Zientara-Malewska – nie tylko poetka i pisarka
 • Walka o polskość na Warmii i Mazurach
 • Szkolnictwo polskie na Warmii i Mazurach w okresie międzywojennym

Brała udział w organizacji imprez „Niedziela w Muzeum” czy „Weekendy z Herderem”. Demonstrowała tańce regionalne oraz stroje z dawnych epok. Prowadziła wieczór z cyklu „Życiorysy” poświęcony Emilii Sukertowej-Biedrawinie, 21 lutego 200 roku. Prowadziła wykłady w cyklu „Cymelia muzealne”:

 • 28 maja 2000 - Zwyczajna pocztówka czy coś więcej, czyli o starych pocztówkach olsztyńskich
 • 24 czerwca 2001 – Objawienia gietrzwałdzkie na pocztówkach Andrzeja Samulowskiego
 • 17 listopada 2002 – Pamiątka wileńska (fotografia Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich)

Publikacje

Jest autorką wydawnictw, które przygotowane jako katalogi wystaw muzealnych stanowią ogólnie dostępną dokumentację poświęconą historii miasta

 • Olsztyn 1900-2000 (współautor Małgorzata Strzyżewska), Olsztyn, 2000
 • Olsztyn na starych pocztówkach, Olsztyn, 2003

Publikowała artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach „Olsztyński Informator Kulturalny, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, „Zeszytach Historycznych Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu"

Nagrody i odznaczenia

 • 2004 – nagroda za wzorową postawę i osiągnięcia w pracy zawodowej
 • 2005 – nagroda jubileuszowa z okazji 20.lecia pracy w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 • 2005 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej”

Bibliografia

 1. Gałęziowska, Małgorzata: Celina Grabowska (1962-2005) / Małgorzata Gałęziowska // „Rocznik Olsztyński”. – T. 18 (2009), s. 461-464.