Cecylia Vetulani

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka, Olsztyn 2006, s. 279.

(1908-1980) – historyk sztuki, konserwator zabytków, muzealnik, antykwariusz, badaczka sztuki ludowej Warmii i Mazur

Biografia

Urodziła się 11 kwietnia 1908 r. w Krakowie. W latach 1926-1932 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w 1935 r. uzyskała uprawnienia nauczyciela szkół średnich. Po wojnie mieszkała i pracowała w Olsztynie. W 1959 r. z powodu choroby przeszła na rentę inwalidzką. Zmarła w 1980 r.

Działalność

Od 1945 r. pracowała w wydziale kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, gdzie była referentem do spraw muzealnych. Następnie podjęła pracę w Muzeum Mazurskim. Zajmowała się ratowaniem, porządkowaniem i zabezpieczaniem zbiorów muzealnych. W 1950 r. została kustoszem Muzeum Mazurskiego, a w latach 1953-1955 referentem konserwacji zabytków w Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i konserwatorem na województwo olsztyńskie. Od 1956 r. pracowała w antykwariacie olsztyńskim.

Publikacje

Opublikowała szereg artykułów na temat sztuki ludowej i zabytków Warmii i Mazur, m. in. w: „Słowie na Warmii”, „Warmii i Mazurach”, „Przeglądzie Zachodnim”, „Polskiej Sztuce Ludowej”. Wydała również wspomnienia Pionierzy i zabytki (1972).

Nagrody, oznaczenia

W 1964 r. otrzymała nagrodę za publikację Pionierzy i zabytki. Wspomnienia (1972), otrzymała również Złotą Odznakę „Za Opiekę nad Zabytkami”.

Bibliografia

  1. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1975. - S. 99-101.
  2. Wróblewska, Kamila: Cecylia Vetulani (1908-1980) // „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. - 1980, nr 1, s. 119-120.