Biblioteka Publiczna w Pasłęku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Siedziba biblioteki, lipiec 2010 r.
Fot. A. Romulewicz.

Samorządowa instytucja kultury działająca na terenie miasta i gminy Pasłęk od 1946 r.

Siedziba

Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk

Historia

Pierwszą placówką biblioteczną w powiecie pasłęckim była Powiatowa Biblioteka Publiczna utworzona 14 listopada 1946 r. Umiejscowiona została w budynku przy ul. Szczecińskiej 11. W 1947 r. założono 4 pierwsze punkty biblioteczne, w następnym roku było już ich 14. W maju 1948 r. utworzono Miejską Bibliotekę Publiczną w Pasłęku. W 1955 r. połączono bibliotekę powiatową i miejską tworząc Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. W 1961 r. nową bibliotekę przeniesiono do odrestaurowanego ratusza miejskiego, a w 1974 r. do wyremontowanego zamku, gdzie swoją siedzibę ma do dnia dzisiejszego. W chwili likwidacji powiatu w 1975 r. pasłęcka biblioteka znalazła się w strukturze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Oddział w Pasłęku. Zasięg jej działania obejmował miasto i gminę Pasłęk z 4 filiami bibliotecznymi oraz 10 bibliotekami w gminach: Godkowo, Wilczęta, Rychliki, Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń. W 1993 r. biblioteka została przyjęta przez samorząd lokalny. Od lipca 1999 r. placówka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla części Powiatu Elbląskiego tj. gmin: Godkowo i Rychliki. Od kwietnia 2002 r. Biblioteka Publiczna w Pasłęku jest samorządową instytucją kultury działającą w krajowej sieci bibliotecznej. Placówka w ten sposób uzyskała osobowość prawną i została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, którym jest Rada Miejska w Pasłęku.

Struktura

Biblioteka Publiczna w Pasłęku w swojej strukturze posiada:

Władze

Bibliotekę od 1946 r. prowadzili:

Działalność

Podstawowe cele Biblioteki to: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych środowiska lokalnego. Cele te biblioteka osiąga poprzez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz działalność informacyjną (w tym też zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu). Bardzo ważnym elementem jej działalności jest także organizowanie form pracy, które mają na celu nie tylko popularyzację czytelnictwa, ale też rozwijanie życia kulturalnego w środowisku lokalnym, zaspokojenie potrzeb kulturalnych tego środowiska oraz zapewnianie mieszkańcom atrakcyjnego, efektywnego spędzania wolnego czasu. Realizacja tych zadań następuje m.in. poprzez organizację:

 • spotkań autorskich – w bibliotece gościli m.in. autorzy książek dla dzieci: Marta Fox, Krzysztof Petek, Krystyna Śmigielska, Wioletta Piasecka, Agata Półtorak, Joanna Papuzińska, Urszula Kozłowska oraz dla dorosłych: Stefan Chwin, Paweł Huelle, Antoni Libera, Zbigniew Mentzel, Krzysztof Kamiński, Waldemar Smaszcz, Włodzimierz Kowalewski, Wojciech Kass, Zbigniew Pasternak
 • promocji książek, np. Tajemnice zamku w Pasłęku, Wiesława Śniecikowskiego i Józefa Włodarskiego
 • promocji gazetki literackiej „Notatnik literacki
 • „salonu literackiego – debiuty” – służącego młodym twórcom
 • spektakli „Teatru przy stoliku”
 • spektakli teatralnych dla dzieci
 • koncertów kameralnych
 • warsztatów literackich dla młodych twórców amatorów
 • warsztatów teatralnych dla dzieci
 • warsztatów z zakresu biblioterapii
 • wystaw, np. „Pasłęk - dzieje miasta”
 • debat literackich, np. „Polska literatura współczesna w odbiorze młodzieży”
 • zabaw literackich dla dzieci „Poczytaj i pobaw się ze mną”
 • kursów komputerowych dla seniorów
 • wykładów z zakresu literatury, np.: „Zbigniew Herbert i nasza współczesność”, „Teatr średniowieczny w drodze spod dachu świątyni na rynek miejski”, „Literatura współczesna na Warmii i Mazurach”
 • wykładów z zakresu historii, np.: „Goci i szlak bursztynowy”, „Na średniowiecznym stole. Kuchnia europejska w XIV i XV wieku”, „Najciekawsze zabytki epigraficzne i kampanologiczne Pasłęka i ziemi pasłęckiej”

Poza tymi działaniami Biblioteka Publiczna organizuje również:

 • lekcje biblioteczne i pogadanki dla uczniów z terenu miasta i gminy Pasłęk
 • „Wakacje z biblioteką”, „Ferie z biblioteką”
 • codzienne zajęcia dla dzieci w kąciku zabaw
 • „głośne czytanie” bajek
 • projekcje filmów dla dzieci
 • wycieczki uczniów i przedszkolaków do biblioteki
 • konkursy i zabawy literackie
 • imprezy czytelnicze dla dzieci związane z obchodami różnych świąt

Biblioteka realizuje również własne projekty i bierze udział w programach regionalnych i ogólnopolskich, m.in.:

 • „Piszę, więc jestem”
 • „Edukacja nieaktywnych zawodowo mieszkańców miasta i gminy Pasłęk w dziedzinie literatury, historii i obsługi komputera”
 • Festiwal „4 Pory Książki”
 • „Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim”
 • „Z Danii do Polski - transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych”
 • Program Rozwoju Bibliotek

Bibliografia

 1. Pasłęcki Samorząd w latach 2006-2010 : informator społeczno-gospodarczy Pasłęk 2010 / praca zbior., autorzy S. Miklusz [et al.]. - Pasłęk : Burmistrz Pasłęka, 2010. – S. 125-132.

Zobacz też