Biblioteka Publiczna w Młynarach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Samorządowa instytucja kultury, działająca na terenie miasta i gminy Młynary.

Siedziba

Ośrodek Kultury w Młynarach Biblioteka Publiczna
ul. 1 Maja 6
14-420 Młynary

Cele

  • Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
  • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej
  • Popularyzacja książki, czytelnictwa i wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i poza lokal biblioteki

Historia

1 października 1948 r. otwarto Bibliotekę Gminną w Młynarach. Jej siedziba była w budynku Urzędu Gminy (ul. Słowackiego 2). W 1949 r. zbiory biblioteki wynosiły 1396 książek, z których korzystało 195 czytelników. Czytelnicy musieli zapłacić wpisowe do biblioteki 10 zł oraz opłatę comiesięczną 20 zł. W następnym roku uruchomiono punkty biblioteczne w miejscowościach: Młynary, Zastawno, Nowe Monasterzysko, Słobity, Sąpy. Biblioteka się rozwijała, przybywało punktów bibliotecznych. W 1954 r. księgozbiór biblioteki liczył 2750 książek, z którego korzystało 350 czytelników. Od 1954 r. wprowadzono bezpłatne wypożyczanie książek. W 1955 r. po zmianach administracyjnych w kraju, w Młynarach funkcjonowała Biblioteka Gromadzka z punktami bibliotecznymi w Młynarskiej Woli, PGR Słobity, PGR Góry. Od 1966 r. w Młynarach istniała Biblioteka Publiczna z filiami w Zastawnie, Nowicy oraz 8 punktami bibliotecznymi. W 1969 r. księgozbiór biblioteki liczył 5600 książek. Było 1275 czytelników, którzy zrealizowali 4836 wypożyczeń. W 1972 r. po kolejnych zmianach organizacyjnych utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną w Młynarach, z filiami w Błudowie, Zastawnie. Biblioteka miała punkty biblioteczne w miejscowościach: Kraskowo, Sąpy, Słobity, Góry, Broniowo, Kurowo Braniewskie, Młynary. W 1984 r. przywrócono prawa miejskie Młynarom. Naczelnik Miasta i Gminy Młynary utworzył jednostkę organizacyjną kultury i sztuki działającą na zasadzie zakładu budżetowego na terenie miasta i gminy – Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Biblioteka posiadała dwie filie w Błudowie i Kurowie Braniewskim. W 1990 r. biblioteka weszła w skład powołanego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Młynarach. Od marca 2001 r. filia w Błudowie jest nieczynna. W 2004 r. Biblioteka uzyskała 4 stanowiska komputerowe z oprogramowaniem i stałym łączem internetowym. Zbiory ogółem - 14.970 woluminów.

Działalność

Biblioteka zajmuje się wypożyczaniem książek, udostępnianiem czytelni internetowej. Organizuje konkursy czytelnicze dla dzieci.

Kadry

Biblioteką kierowali:

Bibliografia

  1. Białobrzeski, Jerzy: Młynary : małe miasto : 1327-2007 / Jerzy Białobrzeski. – Olsztyn : Adam Białobrzeski, 2008.