Biblioteka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Biblioteka o profilu naukowym działająca w Olsztyńskiej Szkole Wyższej od 1997 r.

Siedziba

ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn

Historia

Biblioteka powstała wraz z powołaniem uczelni 15 maja 1997 r. Utworzono ją na bazie księgozbioru Pracowni Informacji Naukowej działającej przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym „Glob”. W 2007 r. dyrektorem biblioteki została Elżbieta Budnik, absolwentka kierunku bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Zbiory

Zbiory biblioteki gromadzone są zgodnie z kierunkami kształcenia uczelni i dotyczą zagadnień pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii, historii, filozofii, a także turystyki, medycyny, rehabilitacji, kultury fizycznej i wychowania fizycznego oraz promocji zdrowia, kosmetologii, obronności i survivalu. Ponadto biblioteka posiada bogaty zbiór książek anglojęzycznych. W 2007 r. księgozbiór liczył ponad 25 tys. woluminów. Są to wydawnictwa zwarte, czasopisma (128 tytułów),a także zbiory specjalne (kasety magnetofonowe i VHS, płyty CD, mapy, kserokopie).

Działalność

Poza gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, biblioteka organizuje zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów, opracowuje zestawienia tematyczne. Podejmuje również szereg działań dodatkowych, jak organizacja wystaw, uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach np. „Uwolnij książkę” („Book-crossing”), organizacja konferencji i seminariów, biblioteka była m.in. współorganizatorem konferencji naukowej pt. „Współczesna biblioteka wobec wyzwań cywilizacyjnych” (2006 r.) i „Współczesne konteksty czytelnictwa” (2009 r.). Pracownicy biblioteki aktywnie współpracują przy tym ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich (SBP) - od 2005 r. biblioteka jest członkiem Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP.

Bibliografia

  1. Konieczna, Danuta: Dzieje olsztyńskich bibliotek / Danuta Konieczna. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, 2008. - S. 41-42.

Zobacz też

  1. Strona internetowa Biblioteki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej http://www.osw.olsztyn.pl/main.php?pg=29