Autobusowa Galeria Znaczeń

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Olsztyńska akcja kulturalno-artystyczna (w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej) o wydźwięku edukacyjno-estetycznym, zrealizowana w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w 2007 r.

Pomysłodawcy i organizatorzy

Przebieg

Wewnątrz olsztyńskich autobusów, w specjalnych plastikowych ramkach umocowanych na szybach, umieszczono plakaty z wyrysowanymi poprawnymi zasadami ortografii. Przedstawiono je w postaci krótkich komiksów, które w humorystyczny sposób przedstawiały dwuznaczniki gramatyczne (jako główny motyw graficzny posłużyły krowy i byki – ortograficzne). Plakaty stanowiły więc odzwierciedlenie konwencji „uczyć bawiąc”. Autorką plakatów była olsztyńska graficzka Agnieszka Odrakiewicz. Ogólną ideę happeningu stanowiła szeroko pojęta troska o czystość języka polskiego (podczas otwarcia „Autobusowej Galerii Znaczeń” dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Marek Marcinkowski, powołał się m.in. na wrażliwość wobec „wagi słowa pisanego”). Kampania stanowiła część działań Miejskiego Ośrodka Kultury pod hasłem „Zimowa Ofensywa Słowa” - w kolejnych tygodniach akcji na szybach autobusów pojawiła się także poezja oraz proza poetycka. Podsumowano, iż „Autobusową Galerię Znaczeń” w olsztyńskim taborze autobusowym odwiedzało dziennie nawet 120 tysięcy osób, przy czym jedną trzecią z nich stanowili studenci.
Podobną akcję zorganizowano również w Słupsku, Toruniu i Grudziądzu.

Bibliografia

  1. bw: Autobusowa Galeria Znaczeń, czyli lekcja polszczyzny / bw // „Gazeta Olsztyńska”. - 2007, nr 15, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 859, s. 4.
  2. Grejciun, Wojciech: Szukaj wiersza w autobusie : świata nie zmienią, zmian nie zatrzymają, ale może kogoś nauczą ładniej mówić / Wojciech Grejciun // „Gazeta Wyborcza”. - 2007, nr 16, dod. Olsztyn, s. 2.
  3. Waś, Beata: Językowe krowy i ortograficzne byki : Autobusowa Galeria Znaczeń, czyli lekcja poprawnej polszczyzny / Beata Waś // „Gazeta Olsztyńska”. - 2007, nr 16, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 860, s. 1.