Archiwum Państwowe w Olsztynie, Oddział w Nidzicy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Utworzony 10 maja 1988 roku oddział Archiwum Państwowego w Olsztynie.

Historia

Archiwum utworzono 10 maja 1988 roku. Od początku działalności Archiwum kierownikiem jest Hubert Domański. W 1997 roku utworzono w Nidzicy dodatkowo Ekspozyturę Archiwum Państwowego miasta stołecznego Warszawy. Powołana została przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dniem 1 lipca 1997 roku. Dyrektorem Ekspozytury został Hubert Domański, który jest jednocześnie kierownikiem oddziału nidzickiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. Archiwum współpracuje z organizacjami i instytucjami, głównie Towarzystwem Miłośników Ziemi Nidzickiej. Poza swoją podstawową działalnością zajmuje się organizacją wystaw i sesji popularnonaukowych. Ważniejsze wystawy i sesje zorganizowane w archiwum:

 • 1989 – Nidzica w dokumencie archiwalnym XVII-XX wieku
 • 1990 – wystawa fotograficzna Nidzica znana i nieznana
 • 1991 – wystawa archiwalna i sesja popularnonaukowa Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na terenie Nidzicy i okolic
 • 1992 – wystawa archiwalna i sesja popularnonaukowa Życie gospodarcze w Prusach Wschodnich w XIX-XX wieku
 • 1993 – wystawa fotograficzna Nidzica w okresie od końca XIX w. do lat sześćdziesiątych XX w.
 • 1999 – wystawa archiwalna i sesja popularnonaukowa Walory historyczno-przyrodnicze regionu nidzickiego
 • 2000 – wystawa i sesja popularnonaukowa Region nidzicki w dokumentach i literaturze
 • Dni Otwarte Archiwum.

Zadania

Zabezpieczanie, gromadzenie, scalanie, rejestrowanie, porządkowanie, przechowywanie, opracowywanie oraz udostepnianie materiałów archiwalnych. Archiwum posiada pracownię naukową, pracownię konserwatorską, czytelnię, bibliotekę i magazyny archiwalne.

Zasób archiwalny

Według stanu z końca 2008 roku na zasób przechowywany w Nidzicy składało się 229 zespołów archiwalnych stanowiących 21 848 j.a. i 255,25 m.b. Zakres chronologiczny zasobu obejmuje okres od 1945 roku do czasów współczesnych.

Zasób archiwalny Oddziału Nidzickiego Archiwum Państwowego w Olsztynie

Akta z terenu powiatów: działdowskiego i powiatu piskiego z lat 1945-1975 oraz nidzickiego i szczycieńskiego z lat 1945-1990. Są to następujące rodzaje materiałów archiwalnych:

 • akta organów administracji ogólnej i samorządu terytorialnego
 • akta organów administracji specjalnej i wymiaru sprawiedliwości
 • akta instytucji kredytowych, przedsiębiorstw gospodarczych i spółdzielczości
 • akta organizacji młodzieżowych (Służba Polsce)

Zasób archiwalny Ekspozytury Archiwum Państwowego m. st. Warszawy

 • akta wymiaru sprawiedliwości: sądowe, instytucji więziennictwa, notarialne
 • akta spółdzielni warszawskich
 • dokumentacja wieczysta zlikwidowanych w Warszawie, po 1989 roku instytucji i przedsiębiorstw państwowych

Siedziba

Siedzibą nidzickiego oddziału Archiwum Państwowego w Olsztynie oraz Ekspozytury w Nidzicy Archiwum Państwowego m. st. Warszawy jest budynek w centrum miasta, tzw. „klasztorek” odbudowany i oddany do użytku w 1988 roku. Archiwa mieszczą się przy ul. Jagiełły 2a.

Bibliografia

 1. Koter, Marlena: Archiwum Państwowe w Olsztynie / Marlena Koter // W : Olsztyńskie archiwa : informator / pod red. Danuty Kasparek. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie ; Wydawnictwo Littera, 2009. – S. 9-33. – Bibliogr.

Zobacz też