Archiwum Mazurskie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Giżycka placówka kulturalno-naukowa, funkcjonująca od 1995 r.

Historia

Siedziba archiwum mieści się w giżyckiej zabytkowej kamienicy z XIX w. (ul. Warszawska 17), wyremontowanej i zaadoptowanej na potrzeby placówki.
Pomysłodawcami i inicjatorami archiwum byli naukowcy uniwersytetów w Warszawie i Bielefeld – dr Wojciech Łukowski i prof. dr Ulrich Mai oraz sympatycy Stowarzyszenia "Wspólnota Mazurska". Placówka powstała w styczniu 1995 r. w Giżycku, częściowo dzięki wsparciu (w tym materialnemu) Urzędu Miasta w Giżycku i Porozumieniu Gmin „Ziemia Giżycka”. W l. 1995-1998 finanse na pozyskanie dokumentów, książek i czasopism oraz zakup niezbędnego wyposażenia biurowego zapewnił archiwum projekt badawczy „Społeczna konstrukcja ojczyzny na wsi mazurskiej”, koordynowany przez pracowników-założycieli (wsparcie z Fundacji Volkswagena w ramach Programu „To, co własne, i to, co obce”). Dzięki projektowi prowadzono badania tożsamości etnicznej mieszkańców wsi mazurskich – Wojnowa, Jakubówki, Kut i Przytuł, Budr, Orłowa, Starych Juch i Kruklanek. W badaniach uczestniczyły doktoranci z Polski i Niemiec).

Kustosze

Zadania

 • gromadzenie odpisów i kopii dokumentów oraz innych źródeł związanych z historią Mazur (głównie okolic Giżycka i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich)
 • zbiór materiałów od obecnych oraz byłych mieszkańców regionu
 • działalność wystawiennicza
 • działalność wydawnicza
 • działalność edukacyjno-popularyzatorska
 • działalność naukowa

Dokonania

 • zapoczątkowanie archiwizowania dokumentów oraz innych źródeł związanych z dziejami Mazur
 • organizacja wystaw (m.in. kartograficznych i fotograficznych)
  • 1996 – nt. kolonizacji w Krainie Wielkich jezior Mazurskich (maj-sierpień)
  • 1997 – Pruskie osiedla obronne
 • publikacje
  • monografie (m.in. wsi mazurskich Kronika gminy leckiej Ernesta Trinckera, Giżycko, 1997 ; Dzieje kościelnej wsi Szymonki, Giżycko, s.a.)
  • rocznik naukowy „Masovia
 • organizacja sesji naukowych (np. 1997 – Z dziejów mazurskiego miasta)
 • organizacja konkursów
  • dla młodzieży (nt. wiedzy historycznej o Giżycku)
  • dla dorosłych (np. nt. wspomnień pn. Mój Giżycki ślad – pierwszy ślad – pierwsze wrażenia, pierwsze radości, pierwsze troski)

Bibliografia

 1. Białuński, Grzegorz: Archiwum Mazurskie w Giżycku / Grzegorz Białuński // „Masovia”. – T. 1, (1997), s. 229-230.