Andrzej Misiuk

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1958- ) – pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (historia najnowsza Polski oraz powszechna), redaktor „ Przeglądu Policyjnego”, profesor

Biografia

Urodził się 11 kwietnia 1958 r. w Pogrodziu. Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1988 r. obronił doktorat, w 1996 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, natomiast w 2008 r. – profesurę. Na początku kariery zawodowej pracował w szczycieńskiej Wyższej Szkole Policji, w l. 1990-1993 sprawował stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Społecznych, zaś w l. 1993-1997 Instytutu Badań nad Policją. Od 1997 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w l. 1997-1998 był dyrektorem Instytutu Prawa i Nauk Społecznych, zaś w l. 1998-2003 kierował Instytutem Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Policji. Od 1997 r. pracował w olsztyńskich uczelniach wyższych – Wyższej Szkole Pedagogicznej i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim – jako profesor nadzwyczajny, następnie w l. 1999-2002 kierował Zakładem Historii Państwa i Prawa Polski. Od 2008 r. na stanowisku prodziekana ds. rozwoju Wydziału Prawa i Administracji. W l. 1990-2003 cżłonek Komitetu Redakcyjnego „ Przeglądu Policyjnego”.
W swoich badaniach zajmował się historią administracji polskiej, dziejami służb policyjnych oraz samorządem terytorialnym w Polsce.

Misuk32.jpg

Publikacje

(wybór)

 • Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
 • Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności. -Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2008.
 • Komunikacja społeczna w policji / (współaut. Tadeusz Cichorz, Izabela Wiciak). Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2006.
 • Instytucje policyjne w Polsce : zarys dziejów od X wieku do współczesności. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2006.
 • Administracja spraw wewnętrznych w Polsce : (od połowy XVIII wieku do współczesności) : zarys dziejów. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005.
 • Służby specjalne II Rzeczypospolitej. - Warszawa : "Bellona", 1998.
 • Komunikacja społeczna w policji / (współaut. Tadeusz Cichorz, Izabela Krzyna). - Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, cop. 2003.
 • Policja Państwowa 1919-1939 : powstanie, organizacja, kierunki działania. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996
 • Organizacja instytucji policyjnych w II [Drugiej] Rzeczypospolitej 1918-1926 : wybór źródeł i dokumentów / (współaut. Andrzej Pepłoński). - Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policyjnej, 1994.

Majer był również redaktorem kilku publikacji zwartych. Ogółem wydał ok. 166 publikacji.

Nagrody i odznaczenia

 • 1996 r. – Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych
 • 1997 r. – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1997 r. – Złoty Krzyż Zasługi
 • 2000 r. – Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ciekawostki

 • Zainteresowanie osobiste Majera to siatkówka, tenis i turystyka.

Bibliografia

 1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al. ; słowo wstępne Józef Górniewicz]. - Wyd. 2. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – S. 135-136.