Akademickie Centrum Kultury UWM w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
ACVUWM.jpg

Ogólnouczelniana jednostka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, której celem jest animacja życia kulturalnego olsztyńskich studentów.

Kadry

Adres

ul. Kanafojskiego 1/8 10-722 Olsztyn (Kortowo)

Opis

Centrum zrzesza w swoich agendach studentów olsztyńskiego uniwersytetu, którzy dzięki swoim zainteresowaniom angażują się w różnorakie działania z zakresu kultury. Centrum wspomaga studenckie formy samorealizacji i wypełnienia wolnego czasu, uczestnicząc w organizacji sal do prób, instrumentów, sprzętu nagłaśniającego oraz organizowaniu imprez kulturalnych. W Centrum skupia się kilkanaście agend oraz studenci indywidualni. Centrum również organizuje współpracę z wyżej wymienionymi agendami studenckimi: współorganizuje koncerty pełnospektaklowe we własnym obiekcie i wyjazdowe, kursy i szkolenia.

Agendy

Zobacz też