Adolf Gwozdek

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1941- ) – grafik, malarz, wykładowca akademicki

Biografia

Urodził się 6 czerwca 1941 r. we Lwowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynie. W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 1977 r. na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył staże naukowe na Wydziale Grafiki Warsztatowej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej oraz w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kaposvar (Węgry).

Sonaty widm
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Działalność

Założył i brał udział w organizowaniu kierunku Wychowanie Plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. W latach 1978-1990 był pracownikiem Zakładu Dydaktyki, a następnie kierownikiem Zakładu (1993-1994) i Katedry (1994-1996) Wychowania Plastycznego oraz dyrektorem Instytutu Wychowania Plastycznego (1996-1999). Od 1999 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Pracowni Grafiki Warsztatowej Katedry Sztuk Pięknych. Pełnił także funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, był członkiem pierwszego Senatu UWM (1999-2000), Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (2000-2001), a także Komisji Akredytacyjnej Uczelni Plastycznych, Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Rady Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych.

Wystawy indywidualne

bez tytułu
Źródło: Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004, s. 49.
 • Z Nowym Rokiem w klubie akademickim U Jacka, Olsztyn (1981)
 • Wystawa II - Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, Olsztyn – grafika (1981)
 • Malarstwo i akwarele, „Ostholsteiner Zeitung” nr 210, Heinkendorf Kilonia (1981)
 • Wystawa Polsko-Hiszpańska A. Gwozdek i Manuel Ruiz – grafika, Olsztyn (1981)
 • Galeria Karolinenhof, Luden – malarstwo i grafika (1981-1982)
 • Wystawa II - Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, Olsztyn (1984)
 • Br.- Galeria Feiblat, Freiburg – pokaz malarstwa i grafiki (1984)
 • Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Grafiki, Warszawa (1985)
 • Fundacja Kultury Szwedzkiej, prezentacja grafik inspirowanych dramatami Augusta Strindberga, Sztokholm (1988)
 • Galeria Sztuki Współczesnej, Toruń (1988)
 • Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Łódź (1993)
 • Princeton, USA (1999)

Wystawy zbiorowe

Brał udział w ponad 40 wystawach zbiorowych na terenie całego kraju. Jego prace pokazywane były również w Moskwie, Kolonii, Freiburgu, Sztokholmie, Bradley, Offenburgu, Halmstad, Kaposvar, Lunden, Princeton, Paryżu, Londynie, Madrycie, Perugii.

Nagrody i odznaczenia

Otrzymał szereg nagród i odznaczeń, m.in.:

 • Złoty Krzyż Zasługi (1983)
 • Medal Honorowy College of Communications Finc Arts Bradley University USA (1996)
 • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1997)
 • Złota Odznaka „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” (1999)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003)

Bibliografia

 1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. – S. 49.
 2. Gesty, znaki, symbole / pod red. Piotra Obarka. - Olsztyn : Studio GRAVITE, 2010. – S. 172.

Zobacz też