Adam Bartnikowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fot.: Aleksander Bartnikowski. Źródło: archiwum rodzinne.

(1952- ) – dziennikarz „ Gazety Olsztyńskiej”, prezes Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego w latach 1996 - 2004.

Biografia

Urodzony 27 maja 1952 r. w Olsztynie. Studia ukończył w olsztyńskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Już podczas studiów podjął współpracę z Gazetą Olsztyńską, publikując od 1972 roku teksty o tematyce sportowej. W 1974 r. podjął pracę etatową w „ Gazecie Olsztyńskiej”, publikując materiały o tematyce interwencyjnej. Jego mentorami w zawodzie byli m.in. Ryszard Zalewski, Andrzej Bałtroczyk oraz Mieczysław Szczepański. W 1975 r. rozpoczął studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – ukończył je obroną pracy magisterskiej w 1979 r. W 1978 roku został kierownikiem działu terenowego „ Gazety Olsztyńskiej”. W sierpniu 1981 r. był jednym z inicjatorów dziennikarskiej akcji poparcia strajku w Olsztyńskich Zakładach Graficznych. W grudniu 1981 r., kilka dni po rozpoczęciu stanu wojennego, został zawieszony w prawach dziennikarza i zmuszony podjąć tzw. „urlop bezterminowy”. W marcu 1982 r. został warunkowo przywrócony do pracy. W l. 1989-1990 zainicjował przemiany własnościowe oraz jakościowe w strukturze „ Gazety Olsztyńskiej”. Po odwołaniu przez Komisję Likwidacyjną RSW „Prasa” całego kierownictwa redakcji Bartnikowski został wybrany na stanowisko zastępcy sekretarza, potem zaś – sekretarza „ Gazety Olsztyńskiej”. Wtedy to zaczął współtworzyć nową formę czasopisma, m.in. został redaktorem pierwszych dodatków do gazety. W 1995 r. zaczął pracować nad projektem regionalnego miesięczniku o tematyce turystycznej – jako rezultat tych działań w marcu 1996 roku ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika „Przegląd Turystyczny” (obecnie kwartalnik). Bartnikowski od początku jest jego redaktorem naczelnym. Wiosną 1998 r. czasopismo zostało wyróżnione prestiżową nagrodą Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki „Kos” dla najlepszych inicjatyw służących rozwojowi turystyki w kraju. Bartnikowski w październiku 1999 r. został redaktorem wydania „ Gazety Olsztyńskiej”, potem pełnił funkcje m.in. kierownika działu regionalnego oraz redaktora i menedżera serwisu internetowego mojemazury.pl. W sierpniu 2012 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal współpracuje z Gazetą Olsztyńską, pisząc felietony i komentarze oraz redagując serwis internetowy mojemazury.pl.

Ciekawostki

  • Hobby: geografia, astronomia, pływanie, żeglarstwo
  • Żona Ewa (redaktor naczelna Gazety Olsztyńskiej od sierpnia 2008 roku), trzech synów i córka

Bibliografia

  1. Kto jest kim w województwie warmińsko-mazurskim / [red. Grażyna Gregorowicz]. - Olsztyn: Ga Ga Art. Agencja Promocji, 2001. - S. 21-22.