Acta Polono-Ruthenica

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Okładka pierwszego tomu pisma
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie

Rocznik naukowy, wydawany w Olsztynie od 1996 r.

Redakcja

Wydawca: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie
Komitet redakcyjny:

 • Walenty Piłat (przewodniczący)
 • Bazyli Białokozowicz
 • Jan Czykwin
 • Joanna Korzeniewska-Berczyńska
 • Natalia Lichina
 • Joanna Mianowska
 • Leontij Mironiuk
 • Michał Sarnowski
 • Andrzej Sitarski
 • Swietłana Waulina
 • Igor Brewka (sekretarz)

ISSN: 1427-549X

Historia

Idea wydawania rocznika „Acta Polono-Ruthenica” zrodziła się podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat „Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe”, zorganizowanej przez Katedrę Słowiańszczyzny Wschodniej WSP, która odbyła się 7-9 października 1993 roku w Olsztynie. Decyzję o wprowadzeniu w życie tego projektu podjęto na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Polska a Słowiańszczyzna Wschodnia: pogranicza kulturowe”, która odbyła się 5-7 października 1995 roku w Iławie. W pierwszym tomie rocznika ukazały się materiały z tej konferencji[1]. Pierwszy tom ukazał się w 1996 roku.
W skład pierwszego Komitet Redakcyjny weszli:

 • Albert Bartoszewicz (przewodniczący)
 • Bazyli Białokozowicz
 • Leontij Mironiuk
 • Walenty Piłat
 • Iwona Obłąkowska-Galanciak (sekretarz)

Tematyka

W roczniku „Acta Polono-Ruthenica” publikowane są artykuły na temat stosunków polsko-wschodniosłowiańskich – kulturalnych, literackich i językowych. Te trzy kręgi tematyczne wyznaczają podstawowe trzy działy pisma.
Artykuły ukazują się w języku polskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim.

Bibliografia

 1. Bartoszewicz, Albert: Od redakcji / Albert Bartoszewicz // „Acta Polono-Ruthenica”. – T. 1 (1996), s. 3-6.
 2. (ep): [Acta Polono-Ruthenica IX] / (ep). – Il. // „Wiadomości Uniwersyteckie”. – 2005, nr 6, s. 25-26.
 3. Przeczytane strasznym okiem saloity // „Borussia”. – Nr 16 (1998), s. 358-366.

Przypisy

 1. Za: Bartoszewicz Albert, Od redakcji, „Acta Polono-Ruthenica”, T. 1 (1996), s. 3-5.