Acta Elbingensia

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Rocznik naukowy, wydawany przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną od roku 2003.

Redakcja


Historia

W latach 2003-2009 ukazało się dziewięć tomów rocznika.
Od 2007 roku wydzielono serię: prawo, administracja, zarządzanie publiczne – w listopadzie 2007 roku ukazał się pierwszy numer tej serii. W 2008 r. utworzono również drugą serię: nauki ekonomiczne i polityczne.
ISSN: 1730-9980

Tematyka

Cele pisma:

  • prezentacja dorobku naukowego pracowników Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz badań przez nich prowadzonych
  • komunikacja wewnątrz środowiska naukowego
  • stymulowanie życia naukowego miasta i regionu
  • informowanie o życiu i rozwoju uczelni

Tytuł pisma odzwierciedla założenia jego twórców – łączenie tradycji „uniwersalizmu nauki z przywiązaniem do lokalnej i regionalnej wspólnoty”[1].
Działy:

  • Artykuły i materiały
  • Recenzje i omówienia
  • Kronika

Zawartość pisma jest odzwierciedleniem profilu uczelni oraz głównych kierunków zainteresowań jej pracowników. W piśmie „Acta Elbingensia” mogą publikować również studenci.

Bibliografia

  1. skot.: Acta Elbingensia : po raz pierwszy / skot. // „Głos Elbląga”. – 2003, nr 63, s. 3e.

Przypisy

  1. Za: Słowo od redakcji, „Acta Elbingensia”, T. 1 (2003), s. 3.

Zobacz też