Aby do Wokandy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Okładka jubileuszowego numeru pisma
Źródło: www.penpress.pl

Gazeta osadzonych, wydawana przez Zakład Karny w Barczewie od 1997 r.

Historia

Pierwszym opiekunem merytorycznym był Krzysztof Strzyżewski. Początkowo pismo ukazywało się w formacie A5 w nakładzie 20 egzemplarzy, następnie zmieniono format (A4) i zwiększono nakład do 80 egzemplarzy. Pismo ukazuje się jako miesięcznik. Do grudnia 2010 r., ukazało się 185 numerów.
Czasopismo było wielokrotnie wyróżniane podczas konkursów i przeglądów prasy więziennej PenPress:

 • Srebrny Żubr (2002)[1]
 • II miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Gazet Więziennych (2006)[2]
 • Złoty Żubr II Ogólnopolskiego Przeglądu Gazetek Więziennych PenPress (2007)[3]
 • nagroda specjalna II Ogólnopolskiego Przeglądu Gazetek Więziennych PenPress (2007), ufundowana przez resortowe czasopismo ,,Forum Penitencjarne”[4]

Tematyka

W „Aby do Wokandy” publikowane są głównie materiały przydatne osadzonym (wzory pism, porady prawne), teksty poświęcone polskiemu więziennictwu oraz relacje z działalności Zakładu Karnego w Barczewie. W piśmie ukazują się również wiersze osadzonych. Osoby redagujące pismo wydają również kalendarze.

Bibliografia

 1. Zenderowski, Wojciech: „Aby do wokandy” – ma już 5 lat / Wojciech Zenderowski // „Wiadomości Barczewskie”. – 2002, nr 8-9, s. 13.
 2. Katarzyński, Władysław: Dopiero teraz szukam kolorów życia / Władysław Katarzyński. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 2007, nr 298, s. 22.
 3. Tankielun, Andrzej: Złoty Żubr trafił do Barczewa / Andrzej Tankielun. – Il. // „Wiadomości Barczewskie”. – 2007, nr 10, s. 7.

Przypisy

 1. Za: legnica.naszemiasto.pl
 2. Za: www.iph.lomza.pl
 3. Za: Tankielun Andrzej, Złoty Żubr trafił do Barczewa, „Wiadomości Barczewskie”, nr 10, s. 7.
 4. Tamże.

Zobacz też