Światowe Dni Bajki w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Wielomodułowy, wieloletni projekt artystyczno-rozrywkowo-edukacyjny, realizowany w Olsztynie od 2007 r.

Organizator

Idea

Bajka jako gatunek literacki jest niezwykle istotna w rozwoju człowieka: uczy, bawiąc, w metaforyczny sposób wskazuje odwieczne modele znalezienia swego miejsca w świecie oraz radzenia sobie z problemami życia codziennego. Ważna jest więc popularyzacja tego ważnego i obecnego w kulturze ludzkiej od tysiącleci gatunku literackiego, m.in. poprzez organizację Dni Bajki ze wszystkimi imprezami-modułami, popularyzującymi bajkę oraz baśń. Dni Bajki zorganizowano w Olsztynie jako stolicy regionu bardzo bogatego w tradycje baśniowe (legendy o Smętku i Kłobuku) i bajkopisarskie (Ignacy Krasicki). Patronat nad Dniami objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Opis

W organizację i realizację poszczególnych edycji było zaangażowanych dorocznie wiele instytucji miasta: biblioteki, teatry, szkoły. Poszczególne imprezy-moduły edycji, realizowano zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i w otwartej przestrzeni miejskiej (np. w Parku im. Janusza Kusocińskiego, na Plaży Miejskiej, stadionie AZS UWM w Kortowie).
Na imprezy budujące poszczególne edycje składały się imprezy popularyzujące literaturę, typu głośna lektura baśni czy konkursy bajkowe, sesje i seminaria tematyczne, imprezy powiązane ze słowem żywym – pojedyncze spektakle, całe mini-festiwale i warsztaty teatralne, konkursy plastyczne i rękodzielnicze, bale kostiumowe. Na poszczególne edycje składały się również liczne zawody sportowe, gry i zabawy taneczno-ruchowe, pokazy sztuki walki i tańca oraz tak atrakcyjne formy popularyzacji literatury i czytelnictwa jak tzw. „noce w bibliotece”. Nieodłącznym elementem dorocznych Dni Bajki była organizowana w ostatnim dniu parada postaci bajkowych ulicami miasta.
Część imprez modułowych adresowano wyłącznie do najmłodszych, część zaś również do dorosłych, organizując „rodzinne” pikniki, koncerty czy zawody sportowe.
Opisywany projekt był powiązany z konkursami plastycznymi na plakat poszczególnych edycji (np. Konkurs Plastyczny na Plakat V Światowych Dni Bajki).

Edycje

Bibliografia

  1. I Międzynarodowe Dni Bajki w Olsztynie : program. - Olsztyn: Urząd Marszałkowski, [2006].
  2. II Międzynarodowe Dni Bajki w Olsztynie : program. - Olsztyn: Urząd Marszałkowski, [2007].
  3. IV Międzynarodowe Dni Bajki w Olsztynie : program. - Olsztyn: Urząd Marszałkowski, [2010].