Wystawa Twórczości Amatorskiej Nauczycieli Województwa Olsztyńskiego

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Praca Piotra Paszkiewicza
Źródło: Katalog Wystawy Twórczości Amatorskiej Nauczycieli Woj. Olsztyńskiego, oprac. Meander Gardzielewski, fot. Alojzy Kuraczyk, Olsztyn, 1970.
Praca Edmunda Kajetanka
Źródło: Katalog Wystawy Twórczości Amatorskiej Nauczycieli Woj. Olsztyńskiego, oprac. Meander Gardzielewski, fot. Alojzy Kuraczyk, Olsztyn, 1970.
Praca Ireny Sajdok
Źródło: Katalog Wystawy Twórczości Amatorskiej Nauczycieli Woj. Olsztyńskiego, oprac. Meander Gardzielewski, fot. Alojzy Kuraczyk, Olsztyn, 1970.

Projekt artystyczny o zasięgu wojewódzkim, skierowany do artystów amatorów ze środowiska pedagogicznego, zorganizowany w Reszlu w okresie od listopada do grudnia 1970 r.

Organizatorzy

Cele projektu

  • popularyzacja twórczej pracy artystów pedagogów, pracujących w szkolnictwie podstawowym i średnim oraz w rozmaitych ogniskach plastycznych
  • włącznie się w obchody

Przebieg

Wystawa została zorganizowana w ramach Festiwal Kulturalny CRZZ i ZNP 1970-1971 z okazji 25-lecia powrotu Warmii i Mazur do Macierzy. Na wystawie wyeksponowano nauczycielską twórczość artystyczną, tematycznie związaną z regionem, jego gospodarką i życiem codziennym. Na ekspozycji zaprezentowano prace wykonane różnymi technikami: malarstwo, rzeźbę, miniatury, wyroby ze słomy, korzenioplastykę, metaloplastykę, hafciarstwo i grafikę. Łącznie wyeksponowano dzieła 26 nauczycieli różnych przedmiotów.

Uczestnicy wystawy

Bibliografia

  1. Katalog Wystawy Twórczości Amatorskiej Nauczycieli Woj. Olsztyńskiego / oprac. Meander Gardzielewski, fot. Alojzy Kuraczyk. – Olsztyn : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 1970.