Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej w Mrągowie 1996

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Dwudziesta siódma edycja, Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej w Mrągowie, zorganizowana w 1996 r.

Organizatorzy

Opis

Na konkurs zgłoszono 162 prace 56 osób. Jury postanowiło dopuścić wszystkich autorów do wystawy, uhonorować ich dyplomami uczestnictwa oraz przyznać trzynaście równorzędnych nagród. Jury obradowało 2 lipca 1996 r., podsumowanie Przeglądu nastąpiło 5 lipca 1996 r. Wystawę pokonkursową zorganizowano w Miejskim Domu Kultury w Mrągowie w dniach 2 lipca – 30 sierpnia 1996 r. Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy było inauguracją Dni Mrągowa.

Laureaci

Nagrody

Wyróżnienia

Bibliografia

  1. Sprawozdanie z Ośrodka Ruchu Artystycznego za 1996 rok, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 28/49-51
  2. Działalność plastyczna ROK-u za 1996 rok, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 28/49-51