Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych 2011

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Nagrodzona gazetka
Źródło: http://olsztyn.wm.pl/

Ósma edycja konkursu w ramach Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkolnych.

Opis

W konkursie brały udział czasopisma redagowane przez uczniów szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI. Rozstrzygnięcie miało miejsce 15 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie.

Cele [1]

 • Rozwijanie twórczego, logicznego myślenia oraz wyobraźni dziecięcej, wyzwalanie aktywności twórczej ucznia
 • Kształtowanie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi, w tym publicystycznych
 • Kształcenie umiejętności pozyskiwania i segregowania informacji z różnych źródeł
 • Kształcenie krytycznej analizy przekazów informacyjnych
 • Rozwijanie zainteresowań kulturalnych , rozbudzenie wrażliwości estetycznej
 • Rozwijanie wrażliwości oraz kształcenie otwartości wobec świata
 • Dbałość o poprawność językową
 • Popularyzacja czasopiśmiennictwa wśród uczniów szkół podstawowych
 • Doskonalenie współpracy zespołowej podczas opracowywania gazetek

Organizatorzy

Laureaci

kat. klasy I-III

gazetka „Koniczynka” ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Olsztynie

kat. klasy IV-VI

Wyróżnienie otrzymała gazetka „Życie Czwórki” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie

Przypisy

 1. Za stroną internetową :http://www.sp29olsztyn.com/

Bibliografia

 1. Kosiewicz, Wojciech: Piszą nie tylko pod ławką / Wojciech Kosiewicz. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 2011, nr 89, s. 8.

Zobacz też

Strony poświęcone imprezie: