Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie: Różnice pomiędzy wersjami

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „*Centrum_Edukacji_i_Inicjatyw_Kulturalnych_w_Olsztynie#Wojew.C3.B3dzki_Dom_Kultury_w_Olsztynie_.281951-1992.29|'''Wojewódzki D...”)
 
(Nie pokazano 20 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
Instytucja kultury o zasięgu wojewódzkim działająca w Olsztynie w latach 1951-1992.
+
*[[Centrum_Edukacji_i_Inicjatyw_Kulturalnych_w_Olsztynie#Wojew.C3.B3dzki_Dom_Kultury_w_Olsztynie_.281951-1992.29|'''Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie''']]
 
+
[[Kategoria:Przekierowania]]
==Historia==
+
W trzecim kwartale 1950 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie przekazało Dom Młodzieżowy w Olsztynie na własność Okręgowej Radzie Związków Zawodowych. Uroczystość otwarcia Wojewódzkiego Domu Kultury i Oświaty Związków Zawodowych odbyła się 1 października 1951 r. Nowo powstała placówka była pierwszą w Olsztynie ogólnie dostępną instytucją upowszechniania kultury. W 1957 r. Wojewódzki Dom Kultury i Oświaty Związków Zawodowych przekazany został Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Utworzono w ten sposób Wojewódzki Dom Kultury, powierzając mu funkcję instruktażowo-metodyczną. W tym celu powołano w 1958 r. Dział Instruktażu i Poradnictwa, przekształcony w 1959 r. na Ośrodek Metodyczny, który do roku 1970 pełnił wiodącą rolę w Wojewódzkim Domu Kultury. O kolejnej zmianie funkcji WDK zadecydowała reforma administracyjna państwa z 1975 r. Zlikwidowała ona dotychczas funkcjonujące powiatowe domy kultury i w ich miejsce powoła filie Wojewódzkiego Domu Kultury. W statucie Wojewódzkiego Domu Kultury jako siedziby filii wymienia się następujące miasta: Bartoszyce, Biskupiec, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Ostróda, Szczytno. Każdej filii został przydzielony określony obszar działania (4-5 gmin). Gminy podolsztyńskie pozostały pod bezpośrednią opieką Wojewódzkiego Domu Kultury. Po przemianach ustrojowych 24 czerwca 1992 r. zmieniono nazwę placówki na [[Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie]], a następnie 20 marca 2001 Regionalny Ośrodek Kultury zmienił nazwę na [[Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie]].
+
 
+
==Zadania==
+
Podstawowe zadania Wojewódzkiego Domu Kultury i Oświaty Związków Zawodowych określono jako masowo-polityczne, z aktywnie rozwijającą się działalnością artystyczną i w szczególności objęły one:
+
*organizację pracownikom i ich rodzinom wypoczynku i rozrywki po pracy
+
*pomoc związkom zawodowym w realizacji zadań
+
*organizację i rozwój współzawodnictwa pracy
+
*popularyzację nowatorskich metod pracy
+
Przed Wojewódzkim Domem Kultury postawiono nieco inne zadania:
+
*rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta
+
*prowadzenie poradnictwa na rzecz placówek terenowych
+
*podnoszenie poziomu kadr kulturalno-oświatowych
+
Po 1975 r. zwiększyła się odpowiedzialność Wojewódzkiego Domu Kultury w zakresie tworzenia klubów i domów kultury na terenie województwa. Znacznemu rozszerzeniu uległa też działalność informacyjna i propagandowa.
+
 
+
==Dyrektorzy WDK==
+
*[[Cezary Deruga]] (1951)
+
*[[Leopold Czepik]], [[Stefan Nowak]], [[Tadeusz Grabara]] (1951-1952)
+
*[[Władysław Jarczewski]] (1953-1970)
+
*[[Kazimierz Oniszczuk]] (1971-1975)
+
*[[Leszek Grad]] (1975-1982)
+
*[[Wiesław Rogalski]] (1982-1987)
+
*[[Ryszard Fogel]] (1987-1989)
+
*[[Edith Jotzo]] (1989-1990)
+
*[[Jan Musiałek]] (1990-1992)
+
 
+
==Działalność==
+
Zróżnicowana działalność WDK obejmowała:
+
*Organizację konkursów i turniejów, np. Turniej Wiedzy o Warmii i Mazurach, Turniej Wiedzy o Koperniku
+
*Organizację wystaw, np. Wojewódzka Wystawa Twórczości Ludowej, Wystawy Kwiatów
+
*Popularyzację wybranych zagadnień nowoczesnej nauki i techniki, poprzez organizację konkursów, wystaw, wykładów itp.
+
*Organizację przeglądów twórczości amatorskiej: zespołów chóralnych, dziecięcych, piosenki radzieckiej, żołnierskiej, partyzanckiej, przeglądy w konkursach recytatorskich i innych
+
*Organizację kursów wiedzy praktycznej, np. kroju i szycia, kursy z zakresu gospodarstwa domowego, obsługi sprzętu technicznego, nauki języków obcych (język angielski, niemiecki, węgierski)
+
*Prowadzenie Uniwersytetu Powszechnego we współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej
+
*Działalność instruktażowo-metodyczną dla jednostek w terenie
+
*Działalność poradniczą i szkoleniową w zakresie organizowania amatorskiego ruchu artystycznego
+
*Prowadzenie Centrali Księgozbiorów Ruchomych, działającej przy Dziale Bibliotecznym WDK
+
*Organizowanie klubokawiarni w ośrodkach wiejskich
+
*Promocję amatorskiej twórczości artystycznej, m.in. – program „Szukamy Młodych Talentów”
+
*Działalność filmową – funkcjonowanie kina i [[Dyskusyjny Klub Filmowy „ZA” |Dyskusyjnego Klubu Filmowego „ZA”]]
+
*Organizację imprez:
+
**[[Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”]]
+
**[[Ogólnopolski Festiwal Filmów Turystycznych i Krajoznawczych]]
+
**[[Olsztyńskie Dni Folkloru]]
+
**Wojewódzka Giełda Programowa Klubów i Domów Kultury
+
*Działalność zespołów i klubów:
+
**[[Teatr Lalek „Warmiaczek”]]
+
**[[Teatr Dramatyczny]]
+
**[[Zespół Pieśni i Tańca „Olsztyn”]]
+
**[[Pantomima Olsztyńska]]
+
**[[Zespół Wokalno-Instrumentalny „Arabeska”]]
+
**[[Amatorski Klub Filmowy „Grunwald”]]
+
**[[Klub Tańca Towarzyskiego „Miraż”]]
+
**[[Amatorski Klub Tańca Towarzyskiego]]
+
**[[Chór Męski „Surma”]]
+
**[[Zespół plastyczny Regionalnego Ośrodka Kultury w Olsztynie |Amatorski Zespół Plastyczny]]
+
**[[Klub Literacki]] skupiający miłośników literatury regionalnej
+
**Klub Brydża Sportowego
+
**Klub Filatelistów
+
**Klub Złotego Wieku
+
 
+
==Bibliografia==
+
#Jotzo, Edith: ''Działalność kulturalno-oświatowa Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie w latach 1951-1975'' / Edith Jotzo. – Łódź, 1976. Praca magisterska napisana pod kierunkiem E. Podgórskiej w Zakładzie Historii Wychowania i Oświaty Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1976, sygn. 10/168.
+
 
+
[[Category:Olsztyn]]
+
[[Category:Domy kultury]]
+
[[Category:1945-1960]]
+
[[Category:1961-1970]]
+
[[Category:1971-1980]]
+
[[Category:1981-1990]]
+
[[Category:1991-2000]]
+

Aktualna wersja na dzień 13:13, 12 wrz 2016