Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie: Różnice pomiędzy wersjami

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Działalność)
(Działalność)
Linia 36: Linia 36:
 
*Organizowanie klubokawiarni w ośrodkach wiejskich
 
*Organizowanie klubokawiarni w ośrodkach wiejskich
 
*Promocję amatorskiej twórczości artystycznej, m.in. – program „Szukamy Młodych Talentów”
 
*Promocję amatorskiej twórczości artystycznej, m.in. – program „Szukamy Młodych Talentów”
*Działalność filmową – funkcjonowanie kina i Dyskusyjnego Klubu Filmowego
+
*Działalność filmową – funkcjonowanie kina i [[Dyskusyjny Klub Filmowy „ZA” |Dyskusyjnego Klubu Filmowego „ZA”]]
 
*Organizację imprez:
 
*Organizację imprez:
 
**[[Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”]]
 
**[[Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”]]

Wersja z 20:25, 12 wrz 2010

Instytucja kultury o zasięgu wojewódzkim działająca w Olsztynie w latach 1951-1992.

Historia

W trzecim kwartale 1950 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie przekazało Dom Młodzieżowy w Olsztynie na własność Okręgowej Radzie Związków Zawodowych. Uroczystość otwarcia Wojewódzkiego Domu Kultury i Oświaty Związków Zawodowych odbyła się 1 października 1951 r. Nowopowstała placówka była pierwszą w Olsztynie ogólnie dostępną instytucją upowszechniania kultury. W 1957 r. Wojewódzki Dom Kultury i Oświaty Związków Zawodowych przekazany został Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Utworzono w ten sposób Wojewódzki Dom Kultury, powierzając mu funkcję instuktażowo-metodyczną. W tym celu powołano w 1958 r. Dział Instruktażu i Poradnictwa, przekształcony w 1959 . na Ośrodek Metodyczny, który do roku 1970 pełnił wiodącą rolę w Wojewódzkim Domu Kultury. O kolejnej zmianie funkcji WDK zadecydowała reforma administracyjna państwa z 1975 r. Zlikwidowała ona dotychczas funkcjonujące powiatowe domy kultury i w ich miejsce powoła filie Wojewódzkiego Domu Kultury. W statucie Wojewódzkiego Domu Kultury jako siedziby filii wymienia się następujące miasta: Bartoszyce, Biskupiec, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Ostróda, Szczytno. Każdej filii został przydzielony określony obszar działania (4-5 gmin). Gminy podolsztyńskie pozostały pod bezpośrednią opieką Wojewódzkiego Domu Kultury. Po przemianach ustrojowych 24 czerwca 1992 r. placówkę przemianowano na Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Zadania

Podstawowe zadania Wojewódzkiego Domu Kultury i Oświaty Związków Zawodowych określono jako masowo-polityczne, z aktywnie rozwijającą się działalnością artystyczną i w szczególności objęły one:

 • organizację pracownikom i ich rodzinom wypoczynku i rozrywki po pracy
 • pomoc związkom zawodowym w realizacji zadań
 • organizację i rozwój współzawodnictwa pracy
 • popularyzację nowatorskich metod pracy

Przed Wojewódzkim Domem Kultury postawiono nieco inne zadania:

 • rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta
 • prowadzenie poradnictwa na rzecz placówek terenowych
 • podnoszenie poziomu kadr kulturalno-oświatowych

Po 1975 r. zwiększyła się odpowiedzialność Wojewódzkiego Domu Kultury w zakresie tworzenia klubów i domów kultury na terenie województwa. Znacznemu rozszerzeniu uległa też działalność informacyjna i propagandowa.

Dyrektorzy WDK

 • Cezary Deruga (1951)
 • Leopold Czepik, Stefan Nowak, Tadeusz Grabara (1951-1952)
 • Władysław Jarczewski (1953-1970)
 • Kazimierz Oniszczuk (1971-)
 • Leszek Grad

Działalność

Zróżnicowana działalność WDK obejmowała:

Bibliografia

 1. Jotzo, Edith: Działalność kulturalno-oświatowa Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie w latach 1951-1975 / Edith Jotzo. – Łódź, 1976. Praca magisterska napisana pod kierunkiem E. Podgórskiej w Zakładzie Historii Wychowania i Oświaty Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1976, sygn. 10/168.