Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych Kurlantka - 2010

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: „Tydzień w Elblągu”. - 2010, nr 19, s. 17-18

Ósma edycja imprezy muzycznej o charakterze prezencyjnym pn. Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Kurlantka”, zorganizowana w 2010 r. w Stawigudzie.

Organizatorzy

Opis

Przegląd nie ma charakteru konkursu i nie przewiduje kategorii wiekowych. Stanowi okazję do zaprezentowania się tak zespołów amatorskich, jak i profesjonalnych. W związku z założeniem, iż „Kurlantka” jest „przeglądem warmińskim”, każdy zespół musi regulaminowo przygotować i zaprezentować minimum jedną pieśń warmińską (kurlantkę) w trakcie programu trwającego około 15 minut. Regulamin przeglądu dopuszcza udział zarówno chórów, jak i zespołów śpiewaczych oraz folklorystycznych.

Przebieg

Impreza odbyła się 8 maja (sobota) 2010 r. w Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Stawigudzie. W przeglądzie wzięło udział 20 amatorskich chórów, zespołów oraz grup śpiewaczych z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego, łącznie około 350 wykonawców. Na trybunach w imprezie uczestniczyła „publiczność” ubrana w stroje ludowe i odświętne.

Uczestnicy

Bibliografia

  1. dm: Śpiewy po warmińsku / dm // „Gość Niedzielny”. - 2010, nr 19, dod. „Posłaniec Warmiński”, nr 19, s. II.

Zobacz też

Galeria zdjęć z przeglądu na stronie: http://www.ro.com.pl