V Wojewódzki Przegląd Nieprofesjonalnej Tkaniny Artystycznej – Kętrzyn ‘87