Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie 1983

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja LPF (dyskusja | edycje) z dnia 08:40, 30 wrz 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Piąta edycja dorocznej wielomodułowej imprezy pn. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, przeglądu sztuk (literatury, plastyki, muzyki), związanych z tematyką lub twórcami chrześcijańskimi, zorganizowana w okresie 25 września-2 października 1983 r. w Olsztynie oraz Ostródzie, jak również – od 6 do 23 października 1983 r. – w Malborku (woj. pomorskie).

Opis

Hasło opisywanej edycji brzmiało: „Kultura duchowa człowieka”, stąd też tematyka poszczególnych imprez modułowych poświęcona była roli kultury jako takiej w ludzkiej duchowości – na przykładzie wybranych świętych i błogosławionych oraz w nauczaniu Jana Pawła II.

Imprezy odbywały się w kościołach Olsztyna: pw. św. Jakuba, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Chrystusa Króla (oo Bernardynów), św. Józefa, jak również w ( Bibliotece Seminarium Duchownego „Hosianum”).

Przebieg

 • W olsztyńskich placówkach kulturalnych (m.in. w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie oraz w Bibliotece Seminarium Duchownego „Hosianum”) zorganizowano prelekcje (niektóre prelekcje opisywanego Tygodnia znalazły się też w programie Sympozjum nt. Encyklik i Dokumentów Papieskich – 29-30 listopada 1983 r. w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Bartoszycach):
  • o. dr Enrico Llmaas Martinez OCD nt. życia i dzieła św. Teresy z Avila
  • o. S. Skórnóg OCD nt. błogosławionego Rafała Kalinowskiego i duchowości karmelitańskiej
  • s. mgr Joanna Staniszewska CSC nt. służebnicy bożej Reginy Protmann oraz duchowości Zgromadzenia Sióstr Katarzynek
  • s. A. Górska nt. bł. Urszuli Ledóchowskiej
  • o. gwardian Jan Głazowski OFM nt. św. Maksymiliana Kolbego i duchowości franciszkańskiej
  • br. dr M.M. Wójtowicz, albertyn z Zakopanego, nt. bł. Alberta Chmielowskiego
  • mgr M. Dagiel nt. Cypriana Kamila Norwida jako poety religijnego
  • ks. Stanisław Kozakiewicz – Zagadnienia łaski i zbawienia w encyklice papieskiej „Redemptor hominis”
  • ks. Julian Żołnierkiewicz – Praca w encyklice „Laborem exercens”
  • ks. bp Jacek Jezierski – Miłosierdzie Boże w encyklice „Dives in misericordia”
  • ks. J. Wysocki Liturgia rodzinna w świetle adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” Jana Pawła II
  • dr hab. Halina WistubaPrawda o człowieku w nauczaniu Jana Pawła II
  • ks dr. Adam Szorc – Echa wiktorii wiedeńskiej na Warmii (wykład uzupełnił występ recytatorski Zespołu Literackiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie – w programie polskie poematy nt. Jana III Sobieskiego).

Prelekcjom towarzyszyły wystawy nt. bł. Urszuli Ledóchowskiej, Alberta Chmielowskiego i Rafała Kalinowskiego w hallu Biblioteki Seminarium Duchownego „Hosianum”.

Bibliografia

 1. Borzyszkowski, Marian: Pokłosie konkursów / Marian Borzyszkowski // „Posłaniec Warmiński”. – 1983, nr 247, s. 10.
 2. Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie wczoraj i dziś 1979-1999 / kom. red. – Olsztyn: Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie, 1999, s. 147-149.