Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie 2000

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Dwudziesta pierwsza edycja dorocznej wielomodułowej imprezy pn. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, przeglądu sztuk (literatury, plastyki, teatru, muzyki), związanych z tematyką lub twórcami chrześcijańskimi, organizowana w okresie 1-7 maja 2000 r. w Olsztynie.

Opis

Hasło-tematyka opisywanej edycji Tygodnia brzmiało: „Kultura dla człowieka”, dlatego też poszczególne imprezy tworzące jego program podporządkowano tej tematyce. Na program XXI Tygodnia złożyły się wystawy, prelekcje, występy chórów, przeglądy sceniczne oraz spotkania literacko-kulturalne.

Przebieg

2 maja

(wtorek) - Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie (początek – godz. 17.00)

3 maja

(środa) – Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” (początek – godz. 15.00)

4 maja

(czwartek) – Katedra Kultury Chrześcijańskiej Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (początek – godz. 15.00)

 • Sympozjum „Etyka i demokracja”. Wystąpienia:
  • ks. Józef Maj (Warszawa) – Religia i polityka
  • Zdzisława Kobylińska – Demokracja w ujęciu Ligi Sturzo
  • ks. Jan Guzowski – Moralne wyznaczniki demokracji
  • ks. Jarosław Michalski – Edukacja do demokracji
  • Marian Borzyszkowski Dobro wspólne u podstaw demokracji

5 maja

(piątek) – Ratusz, sala posiedzeń (początek – godz. 17.00)

6 maja

(sobota) - Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie (początek – godz. 17.00)

7 maja

(niedziela) – Współkatedra św. Jakuba w Olsztynie (początek – godz. 17.00)

Bibliografia

 1. XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej : Kultura dla człowieka 1-7 V 2000 //W: zbiory dokumentów życia społecznego WBP w Olsztynie; nr akc. .