Sympozjum Ekumeniczne w Olsztynie - 1992

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja Arom2001 (dyskusja | edycje) z dnia 11:58, 23 sty 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Dziesiąta edycja dorocznego projektu o charakterze popularnonaukowo-kulturalnym pn. Sympozja Ekumeniczne, zorganizowana 23 stycznia 1992 r. w siedzibie Wyższego Seminarium Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie.

Organizator

Opis

Opisywana edycja została zorganizowana w ramach dorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (zainicjowanego dzięki zaleceniom w Dekrecie o ekumenizmie II Soboru Watykańskiego). Impreza odbyła się specjalnie w tym okresie, aby w imię ekumenicznej zasady dialogu chrześcijańskiego propagować historię, literaturę, sztukę i muzykę różnych wyznań. Z założenia – wspólną płaszczyzną duchową prezentowanej podczas sympozjów twórczości artystycznej i kulturowej jest myśl chrześcijańska. Prócz tego imprezie przyświecało hasło „Sakrament ołtarza w Katechizmach i Artykułach Szmalkalszkich Marcina Lutra”, które determinowało tematykę poszczególnych wystąpień sympozjalnych. W Sympozjum uczestniczyli przedstawiciele olsztyńskiego środowiska naukowego i artystycznego, studenci Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, alumni Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” oraz duchowieństwo różnych wyznań – z regionu Warmii i Mazur. Jednocześnie nieodłączną częścią opisywanej edycji były również msze święte oraz nabożeństwa.

Przebieg

Bibliografia

  1. Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie wczoraj i dziś 1979-1999 / kom. red. – Olsztyn: Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie, 1999, s. 94-95.