Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „{{Strona główna}}”)
Linia 1: Linia 1:
<div class="gr_bg" style="
+
{{Strona główna}}
    height: 100%;
+
    min-width: 700px;
+
    border: 1px #C5C5C5 solid;
+
    border-radius: .5em;
+
    -moz-border-radius: .3em;
+
    -webkit-border-radius: .3em;
+
    padding: 5px 15px 5px 15px;
+
    background-repeat: no-repeat;
+
    background-position: -20px -15px;
+
    overflow: hidden;
+
    vertical-align: top;
+
">
+
<div style="
+
    float: left;
+
    width: 100%;
+
">
+
<div style="
+
    float: left;
+
    width: 25%;
+
    padding: .2em 0 0 0;
+
    text-align: left;
+
">
+
<span style="
+
    display: block;
+
    width:250px;
+
    font-size: 100%;
+
">Serdecznie witamy na stronach</span>
+
<span style="
+
    display: block;
+
    font-size: 150%;
+
">'''Leksykonu Kultury<br />Warmii i Mazur'''</span>
+
</div>
+
<div style="
+
    float: right;
+
    width: 75%;
+
    padding: .6em 0 0 0;
+
    text-align: right;
+
">
+
{{Kategorie}}
+
</div></div>   
+
</div>
+
 
+
<div class="gr_bg" style="
+
height: 100%;
+
min-width: 700px;
+
border: 1px #C5C5C5 solid;
+
border-radius: .3em;
+
-moz-border-radius: .3em;
+
-webkit-border-radius: .3em;
+
padding: 5px 15px 5px 15px;
+
background-repeat: no-repeat;
+
background-position: -20px -15px;
+
overflow: hidden;
+
vertical-align: top; 
+
line-height: 2em;
+
margin-top: 1em;
+
clear:both;
+
">
+
Oddajemy do Państwa rąk testową wersję tej multimedialnej encyklopedii kultury naszego regionu,  encyklopedii artystów, twórców i działaczy oraz instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych na Warmii i Mazurach. Już dziś zachęcamy, by była ona z poszanowaniem praw autorskich wykorzystywana do celów edukacyjnych i promocyjnych.
+
 
+
Leksykon jest elementem szerszego projektu pod nazwą „Parkowa 2.0”, realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie przy wsparciu Unii Europejskiej.  Prace nad Leksykonem zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym z nich, obejmującym okres do końca 2011 roku, utworzymy pierwsze pięć tysięcy haseł dotyczących kultury naszego regionu obejmujących okres od 1945 roku do dziś. W drugim etapie, począwszy od stycznia 2012 roku, stopniowo uzupełnimy  Leksykon również o hasła historyczne, dotyczących czasów wcześniejszych niż rok 1945. Wtedy też uzyskamy możliwość otwarcia tego projektu i nadania Państwu uprawnień do redakcji nowych i poprawiania już istniejących rekordów na zasadach obowiązujących w Wikpedii.
+
 
+
Nasze przedsięwzięcie, jak widać, nie skończy się z żadną konkretną datą. Będzie trwało i rozwijało się tak długo, jak długo znajdą się chętni, by uzupełniać, modyfikować i rozwijać tę unikalną w skali całej Polski regionalną encyklopedię kultury. Jest to projekt całkowicie niekomercyjny, stworzony dzięki wsparciu Unii Europejskiej dla całej społeczności  naszego regionu. Korzystanie z Leksykonu będzie zawsze bezpłatne i otwarte dla wszystkich, a redagowanie haseł zawsze będzie miało charakter społeczny, dobrowolny i nie związany z żadnymi dochodami i korzyściami materialnymi.
+
 
+
Rok 2011 poświęcamy promocji Leksykonu w wersji beta. Prosimy Państwa o wszelkie uwagi, sugestie i pomysły. Zachęcamy do kontaktu z nami, a także do pierwszych redakcji nowych haseł, które włączymy do zbioru w styczniu 2012 roku. Najaktywniejszych z Państwa zaprosimy do Komitetu Redakcyjnego, który będzie czuwał nad merytoryczną stroną internetowego multimedialnego Leksykonu Kultury Warmii i Mazur.
+
</div>
+
<div style="width: 100%; min-width: 700px; margin-top:1em;">
+
<table cellspacing="0" cellpading="0" border="0">
+
<td width=70%><div style="border: 1px #009ecb solid; border-radius: .3em; -moz-border-radius: .3em; -webkit-border-radius: .3em; padding: 5px 15px 5px 15px; background-repeat: no-repeat; background-position: -20px -15px; overflow: hidden; vertical-align: top; margin: 0 .5em 0 0; background-color:#ecfbff;"> {{/kolumna podkategorii}} </div>
+
<td  width=30% valign="top"><div style="border: 1px #b7da00 solid; border-radius: .3em; -moz-border-radius: .3em; -webkit-border-radius: .3em; padding: 5px 15px 5px 15px; background-repeat: no-repeat; background-position: -20px -15px; overflow: hidden; vertical-align: top; margin: 0 0 0 .5em; background-color:#eeffdf;"> {{/kolumna dodatkowa}} </div>
+
</div>
+
 
+
 
+
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
+
 
+
<includeonly></includeonly>
+

Wersja z 15:51, 1 lut 2011

Oddajemy do Państwa rąk testową wersję tej multimedialnej encyklopedii kultury naszego regionu, encyklopedii artystów, twórców i działaczy oraz instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych na Warmii i Mazurach. Już dziś zachęcamy, by była ona z poszanowaniem praw autorskich wykorzystywana do celów edukacyjnych i promocyjnych.

Leksykon jest elementem szerszego projektu pod nazwą „Parkowa 2.0”, realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie przy wsparciu Unii Europejskiej. Prace nad Leksykonem zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym z nich, obejmującym okres do końca 2011 roku, utworzymy pierwsze pięć tysięcy haseł dotyczących kultury naszego regionu od 1945 roku do dziś. W drugim etapie, począwszy od stycznia 2012 roku, stopniowo uzupełnimy Leksykon również o hasła historyczne, dotyczące czasów wcześniejszych niż rok 1945. Wtedy też projekt zostanie otwarty do edycji dla wszystkich, którzy będą chcieli redagować nowe i poprawić już istniejące hasła na zasadach obowiązujących w Wikipedii.

Nasze przedsięwzięcie, jak widać, nie skończy się z żadną konkretną datą. Będzie trwało i rozwijało się tak długo, jak długo znajdą się chętni, by uzupełniać, modyfikować i rozwijać tę unikalną w skali całej Polski regionalną encyklopedię kultury. Jest to projekt całkowicie niekomercyjny, stworzony dzięki wsparciu Unii Europejskiej dla całej społeczności naszego regionu. Korzystanie z Leksykonu będzie zawsze bezpłatne i otwarte dla wszystkich, a redagowanie haseł zawsze będzie miało charakter społeczny, dobrowolny i nie będzie łączyło się z żadnymi dochodami i korzyściami materialnymi.

Rok 2011 poświęcamy promocji Leksykonu w wersji beta. Prosimy Państwa o wszelkie uwagi, sugestie i pomysły. Zachęcamy do kontaktu z nami, a także do pierwszych redakcji nowych haseł, które włączymy do zbioru w styczniu 2012 roku. Najaktywniejszych z Państwa zaprosimy do Komitetu Redakcyjnego, który będzie czuwał nad merytoryczną stroną internetowego multimedialnego Leksykonu Kultury Warmii i Mazur.

Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię hasła, pamiętaj: prace nad Leksykonem wciąż trwają, każdego dnia dodajemy nowe rekordy.

Jeśli chcesz pomóc nam w stworzeniu nowego hasła, odpowiednie formularze możesz pobrać tutaj.

Jeśli chcesz nam coś przekazać bądź podpowiedzieć, zapraszamy do korespondencji mailowej: leksykonkultury@ceik.eu

Pozdrawiamy

Zespół Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Data

1201-1300 · 1301-1400 · 1401-1500 · 1501-1600 · 1601-1700 · 1701-1800 · 1801-1918 · 1919-1944 · 1945-1989 · 1990- ·

Miejsce

Elbląg · Olsztyn ·

bartoszycki - braniewski - działdowski - elbląski - ełcki - giżycki - gołdapski - iławski - kętrzyński - lidzbarski - mrągowski - nidzicki - nowomiejski - olecki - olsztyński - ostródzki - piski - szczycieński - węgorzewski

Ludzie kultury

Aktorzy i reżyserzy · Badacze historii i kultury · Bibliotekarze i księgarze · Dziennikarze i publicyści · Działacze społeczni · Fotograficy · Filmowcy · Graficy i rysownicy · Konserwatorzy zabytków i muzealnicy · Malarze · Muzycy, kompozytorzy i piosenkarze · Organizatorzy i animatorzy kultury · Pisarze i poeci · Projektanci i architekci · Rękodzielnicy · Rzeźbiarze · Tancerze · Tłumacze · Twórcy ludowi · Wielkie postaci Warmii i Mazur · Wydawcy

Zespoły i grupy

Bractwa rycerskie i rekonstruktorzy · Chóry i orkiestry · Grupy literackie · Grupy plastyczne · Grupy taneczne · Grupy teatralne · Grupy fotograficzne i filmowe · Kabarety · Kluby dyskusyjne · Stowarzyszenia · Zespoły muzyczne · Zespoły pieśni i tańca ·

Miejsca kultury

Biblioteki i archiwa  . Domy kultury · Filharmonie · Galerie · Kina · Muzea · Ośrodki naukowe · Teatry · Szkoły artystyczne · Wydawnictwa ·

Media

Czasopisma  . Portale internetowe  . Stacje radiowe i telewizyjne  .

Wydarzenia

Festiwale · Imprezy plenerowe  · Inscenizacje i rekonstrukcje · Kiermasze i festyny · Koncerty · Konkursy · Nagrody · Obchody, święta, rocznice · Plenery · Sesje i konferencje · Wystawy

Temat

Animacja kulturalna · Architektura · Bibliotekarstwo · Edytorstwo i księgarstwo · Etnografia · Film · Fotografia · Grafika i rysunek · Historia kultury · Kabaret · Literatura · Malarstwo · Media · Muzealnictwo · Muzyka · Napoleon na Warmii i Mazurach · Performance · Rzemiosło artystyczne · Rzeźba · Sztuka ludowa · Taniec · Teatr · Tkactwo i hafciarstwo

Dzieła

Audycje · Dzieła plastyczne · Filmy · Opracowania naukowe · Pomniki, rzeźby, figury · Spektakle · Utwory literackie · Utwory muzyczne ·

Zabytki

Budownictwo ludowe · Inne obiekty architektury · Kapliczki · Klasztory · Kościoły i kaplice · Obrazy · Organy · Pałace i dwory · Pomniki, rzeźby, figury · Przedmioty sakralne · Zabytki techniki · Zamki biskupie · Zamki kapituły warmińskiej · Zamki krzyżackie ·

Zobacz także stronę: Specjalna:Wyszukiwanie_rozszerzone. To zaawansowana wyszukiwarka, która pozwala wybrać więcej niż jedną kategorię, dzięki czemu wyniki wyszukiwania są o wiele bardziej szczegółowe.