Stowarzyszenie Twórców Ludowych Mazur i Suwalszczyzny

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja LPF (dyskusja | edycje) z dnia 10:44, 7 paź 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Stowarzyszenie działające na rzecz promocji i rozwoju kultury ludowej, funkcjonujące w od 1996 r. w Olecku.

Siedziba

ul. Środkowa 1A/ 14, 19-400 Olecko

Władze

Cele

  • twórcze kultywowanie sztuki ludowej na terenie Suwalszczyzny i Mazur
  • popularyzacja i promocja najbardziej wartościowych przejawów artystycznej twórczości regionu
  • prezentacja twórców i ich twórczości.
  • reprezentowanie twórców ludowych i opieka nad nimi
  • czynne rozwijanie kultury wsi i miasteczek z uwzględnieniem sztuki ludowej
  • inspirowanie współczesnej twórczości regionu wywodzącej się z tradycji i dorobku kultury ludowej

Działalność

Realizując wytyczone cele członkowie stowarzyszenia prowadzą działalność informacyjną i promocyjną, reklamują twórczość regionu za pośrednictwem telewizji, prasy i wydawnictw własnych. W 2003 r. wydano publikację Dziedzictwo Kulturowe Ziemi Oleckiej, pod red. Janiny Anuszkiewicz. Stowarzyszenie promuje twórców podczas wystaw, wernisaży, kiermaszy, pokazów, spotkań, prelekcji oraz współdziałania w tym zakresie z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem sztuki ludowej. Na przykład w 2007 r. podczas wystawy „Wielkanoc w twórczości ludowej” prezentowano wystawy wielkanocne, a uczestnicy mogli spróbować tradycyjnych wyrobów regionalnych. Stowarzyszenie prowadzi również warsztaty i szkolenia doskonalące umiejętności twórcze artystów, m.in. w sierpniu 1997 r. zorganizowano w Olecku warsztaty twórców ludowych. Przybyli na nie artyści z Elbląga, Krakowa, Żywca, Ornety, którzy zaprezentowali 80 prac malarskich i rzeźbiarskich. Stowarzyszenie stara się także poszukiwać rynku zbytu na twórczość ludową regionu poprzez udział w targach, imprezach lokalnych. Stara się ułatwiać zaopatrzenie członków w niezbędne narzędzia i surowce, a także utrzymywać kontakty między twórcami. Występuje również do odpowiednich władz państwowych i samorządowych o pomoc i opiekę nad twórcami..

Bibligrafia

  1. Achremczyk, Stanisław: Olecko 1989-2009 / Stanisław Achremczyk // W: Dzieje Olecka 1560-2010 / Stanisław Achremczyk [et al.]. - Olecko : Urząd Miejski, 2010. – S. 616-617.
  2. Stowarzyszenie Twórców Ludowych Mazur i Suwalszczyzny / W: Informator organizacji pozarządowych. - Olecko : Urząd Miejski, 2003. – S. 23.