Stowarzyszenie Taneczne Jantar w Elblągu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja LPF (dyskusja | edycje) z dnia 11:00, 7 paź 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Logo Stowarzyszenia JANTAR
Źródło: [1]

Stowarzyszenie działające na rzecz mieszkańców Elbląga i regionu elbląskiego proponując różnorodne działania i projekty edukacyjne, taneczne, promujące regionalną kulturę ludową oraz zdolną młodzież.

Historia

Stowarzyszenie JANTAR w Elblągu (dawniej Stowarzyszenie Taneczne JANTAR) powstało w 1986 roku z inicjatywy rodziców, tancerzy, przyjaciół tańca skupionych wokół Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar”, który od ponad 25 lat aktywnie działa na rzecz propagowania tańca wśród społeczeństwa elbląskiego, jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu oraz uczenia kultury i sportu.

Działalność

JANTAR prowadzi działania na rzecz kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej. W ramach pozyskanych środków (unijnych i krajowych) realizuje programy wymiany młodzieżowych grup artystycznych z Polski, Rosji i Niemiec. Uczestnicy projektów biorą udział w warsztatach, seminariach, konkursach i przeglądach artystycznych oraz integrują się, wymieniając poglądy i doświadczenia.

Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwijania kultury tanecznej w Elblągu. Przy współpracy z samorządem lokalnym prowadzi zajęcia taneczne dla uczniów elbląskich gimnazjów i uczelni wyższych. Swoimi działaniami obejmuje również osoby niepełnosprawne – od 2007 r. w zajęciach tanecznych uczestniczą osoby niewidome i słabo widzące.

Stowarzyszenie z powodzeniem pozyskuje również środki na realizację programów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotychczas opieką objęliśmy dzieci z rodzin zastępczych, z ubogich obszarów wiejskich regionu elbląskiego i braniewskiego oraz kobiety oczekujące na narodziny dziecka.

Ludzie


Zarząd:

Siedziba

Stowarzyszenie JANTAR
ul. Browarna 80
82-300 Elbląg

Kontakt:
tel./fax. +48 55 611 01 30
tel. +48 55 611 01 40
E-mail: jantar.elblag@wp.pl

Zobacz

  • Oficjalna strona Stowarzyszenia [2]