Prezentacje Małych Form Teatralnych w Nidzicy '88

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja Konrad (dyskusja | edycje) z dnia 08:20, 29 kwi 2019

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przegląd dziecięcych i młodzieżowych, amatorskich teatrów zorganizowany w Nidzicy w dniach 28-29 maja 1988 r.

Cel

Celem przeglądu było umożliwienie zaprezentowania dorobku amatorskich zespołów małych form teatralnych, działających na terenie Warmii i Mazur, a także wymiana doświadczeń między członkami zespołów, reżyserami i instruktorami teatralnymi, ponadto zaprezentowanie różnorodnych form teatru amatorskiego. Do udziału w przeglądzie zgłosiły się amatorskie teatry młodzieżowe i dziecięce, realizujące formy teatru poezji, kabaretu, teatru jednego aktora. Przegląd był kontynuacją imprezy pod hasłem Prezentacje Małych Form Teatralnych w Nidzicy '87.

Organizatorzy

Impreza została zorganizowana przez Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie, Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy i Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Współorganizatorami były: Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie.

Jury

Laureaci

Bibliografia

  1. Dokumentacja Prezentacji Małych Form Teatralnych (regulamin, preliminarz, karty zgłoszeń, protokół jury przeglądu), Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1988, sygn. 12/11.