Pomnik cesarza Wilhelma I w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Pomnik Wilhelma I w Olsztynie.
Źródło: Olsztyn 1353-2003, pod red. S. Achremczyka i W. Ogrodzińskiego, Olsztyn 2003, s. 174.

Pomnik ustawiony w 1901 roku, przed gmachem gimnazjum klasycznego w Olsztynie.

Lokalizacja

Pomnik usytuowano przed frontem szkoły, na terenie zasypanego bagna, przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Dąbrowszczaków i Mickiewicza. Wokół pomnika urządzono skwer z utwardzonymi alejkami.

Historia

Pomnik wystawiono z okazji 40-lecia wstąpienia Wilhelma I na tron i 30-lecia tytułu cesarskiego oraz 200-lecia Królestwa Pruskiego. Kiedy wystawiano pomnik cesarz już nie żył, zmarł w 1888 r. Statuę usunięto w 1945 r. i skwer przez następnych dwadzieścia lat pozostawał pusty. W 1965 roku, w tym samym miejscu ustawiono cokół z popiersiem Adama Mickiewicza, patrona pobliskiej ulicy i zlokalizowanego w gmachu szkolnym I Liceum Ogólnokształcącego. Autorką odlanego z brązu popiersia jest olsztyńska artystka Balbina Świtycz-Widacka.

Opis

Dwumetrowy pomnik przedstawiający cesarza Wilhelma I wykonano w brązie i ustawiono na cokole ze śląskiego granitu. Przywódca państwa stał na nim wyprostowany, w płaszczu wojskowym i generalskim mundurze, z pickelhaubą na głowie. W jednej dłoni trzymał lornetkę polową, drugą opierał na pniu drzewa, na którym rozłożona była mapa sztabowa. Na cokole umieszczony został napis: „Wilhelm der Grosse 1861-1888”. Autorem posągu był głuchoniemy rzeźbiarz z Berlina Peter von Woedtke.

Bibliografia

  1. Banasiuk, Krystyna: Historia w kamień zaklęta. O olsztyńskich pomnikach / Krystyna Banasiuk, Zbigniew Sadza // „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski”. – R. 3 (2001), s. 191-192.
  2. Bętkowski, Rafał: Olsztyn jakiego nie znacie: obraz miasta na dawnej pocztówce / Rafał Bętkowski. – Olsztyn : Edytor Wers, 2003. – S. 83.
  3. Piechocki, Stanisław: Dzieje olsztyńskich ulic / Stanisław Piechocki. - Olsztyn : Remix, 1998. – S. 91-92.

Zobacz też