Pomnik Regimentu Strzelców Konnych nr 10 w Węgorzewie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Odsłonięcie pomnika w 1926 roku.
Źródło: „Studia Angerburgica”, T. 11 (2006), s.108.
Pomnik około 1935 roku.
Źródło: „Studia Angerburgica”, T. 11 (2006), s.109.
Kule z pomnika przy SP 2 w Węgorzewie.
Źródło: www.sp2wegorzewo.pl

Monument ku czci poległych w latach 1914-1918 żołnierzy Królewskiego Pruskiego Regimentu Strzelców Konnych nr 10, stacjonujących nad Węgorapą.

Lokalizacja

Pomnik wzniesiony został przy ul. Zamkowej we wschodniopruskim Węgorzewo. Na jego lokalizację wybrano miejsce przed budynkiem dawnego magazynu solnego (późniejszego browaru). Usytuowany został frontem do Zamku.

Historia

Inicjatorami pomnika byli weterani regimentu, których wysiłek wsparty został przez lokalne społeczeństwo. Projekt wykonał kierownik urzędu budowlanego w Węgoborku – Esau. Pomnik odsłonięto 15 sierpnia 1926 roku w Węgoborku (dzisiejszym Węgorzewie). W uroczystości uczestniczył m.in. niemiecki generał Wilhelm Heye (1869-1947), szef lokalnego okręgu wojennego. W trakcie poświęcono sztandar regimentu strzelców odbywały się naprzeciwko zamku. Pomnik przetrwał w stanie nienaruszonym do 1945 roku. Prawdopodobnie wówczas żołnierze Armii Czerwonej strzelając w kierunku pomnika zniszczyli płaskorzeźbę z niemieckim żołnierzem. Solidna ściana pomnika, częściowo zburzona, w późniejszym czasie posłużyła za materiał budowlany. Do dziś zachowały się jedynie kule wieńczące murek okalający pomnik. Tkwią one przy schodach wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie zbudowanej w miejscu budynku browaru w I połowie lat 50-tych XX wieku.

Opis

Monument miał kształt pięciometrowej ściany, wzniesionej z ociosanych kamiennych bloków, umieszczonej pomiędzy wysokimi słupami. W jej centralnej części została umieszczona płaskorzeźba wykonana przez królewieckiego rzeźbiarza Georga Fugha. Dzieło przedstawiało strzelca z piką, w pickelhaubie, trzymającego prawą ręką za uzdę stojącego obok konia. Nad nią znajdowały się stylizowane na gotyk łuki zamykające kompozycję. Pod płaskorzeźbą widniała inskrypcja:

1914 [daty rozdzielone liśćmi dębu] 1918 DEN GEFALLENEN KAMERADEN DES JAEGER. REGT. PF. 10

czyli:
Poległym druhom z Regimentu Strzelców Konnych nr 10

Monument miał 4 m wysokości i okoo 1,7 m szerokości. Prawdopodobnie wykonany został z piaskowca. Pomnik otoczony był z trzech stron niskim murkiem z bloków granitowo-betonowych, zakończonym dwiema kulami z betonu o średnicy około 0,7 m. Wokół pomnika poza murkiem nasadzono klony.

Bibliografia

  1. Jerzy Marek Łapo: Końskie kule. Wykopane z pamięci / Jerzy M. Łapo // „Gazeta Olsztyńska”. - 2006, nr 65, dod. „Węgorzewski Tydzień”, nr 11, s. 6.
  2. Jerzy M. Łapo: Pierwszowojenne pomniki powiatu węgoborskiego na tle zabytków memoratywnych Mazur / Jerzy M. Łapo // „Studia Angerburgica”. - T. 11 (2006), s. 108-111.

Zobacz też