Pokazowy Turniej Tańca Towarzyskiego w Mrągowie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Impreza poświęcona upowszechnianiu tańca towarzyskiego.

Opis

Przegląd miał miejsce 27 października 1985 r. w Mrągowie. Przegląd dotyczył zarówno tańców standardowych jak i latynoamerykańskich. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy: starszą i młodszą.

Organizator

Cele

  • Popularyzacja tańca towarzyskiego w środowisku olsztyńskim
  • Stworzenie optymalnych warunków do wyłonienia najlepszych par tanecznych w regionie

Jury

Laureaci

Grupa młodsza

Grupa starsza

Bibliografia

  1. Turnieje Klubowe, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/139.