Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Olsztynie 2013

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pięćdziesiąta ósma edycja wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Olsztynie zorganizowana w dniu 11 maja 2013 r.

Cel

Celem konkursu było podnoszenie poziomu kultury słowa, propagowanie polskiej klasyki literackiej, upowszechnianie piękna języka i literatury oraz promowanie młodych utalentowanych miłośników poezji.

Organizator

Organizatorem i realizatorem eliminacji wojewódzkich było Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, przy współpracy Teatru im. Stefana Jaracza. Nadzór organizacyjny sprawowało Towarzystwo Kultury Teatralnej w Olsztynie.

Opis

Konkurs wojewódzki poprzedziły eliminacje rejonowe przeprowadzone w dniach 7-20 kwietnia 2013 r. w sześciu miastach: Olsztyn (Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie), Iława (Iławskie Centrum Kultury), Elbląg (Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu), Kętrzyn (Kętrzyńskie Centrum Kultury), Giżycko (Giżyckie Centrum Kultury), Bartoszyce (Bartoszycki Dom Kultury). Nadzór merytoryczny nad eliminacjami rejonowymi sprawował Andrzej Fabisiak. Funkcję koordynatora pełniła Elwira Załoga-Kwas.

Do przeglądu wojewódzkiego zakwalifikowano 15 osób. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności w turniejach: Turniej Recytatorski (kategoria „młodzież” i „dorośli”), Poezji Śpiewanej, Teatrów Jednego Aktora, Wywiedzione ze Słowa.

Po zakończonych eliminacjach wojewódzkich młodzież wzięła udział w warsztatach technik aktorskich prowadzonych przez Wiesławę Niemaszek-Szymańską i Irenę Telesz

Jury

Laureaci


Bibliografia

  1. Sprawozdanie z LVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.