Ogólnopolski Festiwal Prozy „Dzyndzołki Fulkontakt” 2002