Norbert Kasparek

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja z dnia 10:52, 20 sty 2017 autorstwa Konrad (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

(1960- ) – olsztyński pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (historia), profesor nauk humanistycznych, mieszkaniec Olsztyna

Biografia

Urodził się 3 lipca 1960 r. w Szymocicach (woj. śląskie). W 1985 r. ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1994 r. obronił doktorat, w 2001 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, zaś 01 kwietnia 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zamieszkał w Olsztynie. Na początku kariery zawodowej, w l. 1984-1985, pracował w olsztyńskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej na stanowisku młodszego bibliotekarza. W l. 1985-1988 był redaktorem w Wydawnictwie WSP. W l. 1988-1992 pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, następnie od 1992 r. asystentem – potem zaś adiunktem – w Instytucie Historii (obecnie Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych). W l. 1993-1999 był członkiem Senackiej Komisji do Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. W l. 1994-1996 pracował jako zastępca dyrektora Instytutu Historii, w l. 1994-1996 oraz 1996-1999 został członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania. W l. 1996-1999 oraz 2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego. W 2002 r. ponownie został zastępcą dyrektora Instytutu Historii. W 2002 r. stał się członkiem Senackich Komisji: Nauki oraz ds. Współpracy z Zagranicą, Rozwoju Uczelni i Budżetu, ds. Kadrowych. W 2003 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W l. 2005-2008, 2008 – sprawował funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego, zaś w l. 2002-2009 został naczelnikiem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Kilkakrotnie odbywał staże w Bibliotece Polskiej w Paryżu.
W swoich badaniach zajmował się historią Polski i powszechną XIX i XX w. (zwłaszcza powstaniem listopadowym), również polską myślą polityczną XIX w., pamiętnikarstwem polskim i historią wojskową.
Kasparek był od 1985 r. członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego (w l. 1998-2001 – prezes Oddziału Olsztyńskiego, od 2003 r. – członek Zarządu Głównego), Wspólnoty Kulturowej „Borussia” (w l. 1991-1992 – skarbnik), Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (w l. 1992-1997 – sekretarz), członkiem Zarządu Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika. Działał również w Redakcji „Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej” (w l. 1995-1999 – sekretarz) oraz „Ech Przeszłości” (od 2000 r. – sekretarz, od 2005 r. – przewodniczący Komitetu Redakcyjnego).

Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Publikacje

(wybór)

  • Ostatnie chwile powstania listopadowego : Brodnica 1831. - Olsztyn ; Brodnica : Wydawnictwo "Littera", 2009.
  • Powstańczy epilog : żołnierze listopadowi w dniach klęski i internowania 1831-1832. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001.
  • Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej lat 1795-1847. - Olsztyn : OBN, 1995.

15 publikacji zwartych zredagowanych lub opracowanych.
Kasparek łącznie wydał ok. 150 publikacji.

Nagrody i odznaczenia

  • 1995 r. – Nagroda Naukowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego
  • 2002 r. – Nagroda im. Jerzego Skowronka
  • dziewięciokrotnie został wyróżniony nagrodą rektora olsztyńskiej uczelni wyższej

Ciekawostki

  • Zainteresowania osobiste Kasparka to polityka i sport.

Multimedia

Wykład prof. dr. hab. Norberta Kasparka - Polscy „turyści” na Sambii w pierwszej połowie XIX wieku. | Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie | 19.01.2017

Bibliografia

  1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al. ; słowo wstępne Józef Górniewicz]. - Wyd. 2. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – S. 83.